Artikel

Natuur(recreatie)gebieden

Thema: Bezoekers­management

Groot of klein, centraal of verafgelegen, goed of minder goed bereikbaar, ons land kent verschillende natuur(recreatie)gebieden. Deze parken, stranden en andere omgevingen passen bezoekersmanagement toe op verschillende manieren.

Nationaal Park Zuid-Kennemerland: bezoekersmanagement in de natuur

Nationaal Park Zuid Kennemerland is een Natura 2000-gebied. dat strekt van Zandvoort tot IJmuiden. Bezoekersaantallen groeiden de afgelopen tien jaar met 50 procent. Voor de komende tien jaar wordt een groei verwacht van nog eens 30 procent. Tijdens de coronapandemie en de diverse lockdowns die de overheid instelde moest het park veel interventies plegen om de drukte in banen te leiden. De visie op duurzaam toerisme, waaraan Zuid Kennemerland in 2016 begon, bleek hiervoor een goed uitgangspunt.

Overzicht visie duurzaam toerisme

Bekijk hier wat deze visie inhoudt.

Download hier

Bezoekersmanagement op de Veluwe

De Veluwe is een van de meest populaire verblijfsgebieden in Nederland, in toenemende mate ook voor buitenlandse bezoekers. De VeluweAlliantie streeft ernaar om de recreatiedruk op de Veluwe in ruimte en tijd beter te spreiden, waarbij bezoekers nog steeds de beste beleving van de Veluwe hebben. Hiervoor zet zij gebiedsgericht bezoekersmanagement in, met een combinatie van maatregelen.

Bezoekersmanagement Veluwe

Lees hier meer over de maatregelen die de VeluweAlliantie toepast.

Download hier

Heuvelland: pilots gericht op verkeersleefbaarheid

De Limburgse gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals kozen voor het verbeteren van de verkeersleefbaarheid  middels een participatietraject waarin het gedeelde belang van bewoners, bezoekers en bedrijven centraal stond.

Heuvelland verkeersleefbaarheid

Lees hier meer over de pilots gericht op verkeerleefbaarheid.

Download hier

Internationale inspiratie: National Park Brecan Beacons

Brecon Beacons National Park is een gebied in het westen van Wales en trekt meer dan vier miljoen bezoekers per jaar. Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten voor de circa 33.000 bewoners, waarvan er ongeveer 3.000 werken in de toeristische industrie. Omdat het gebied zulke grote bezoekersaantallen trekt, zijn meerdere strategische en visiedocumenten opgesteld om duurzaam toerisme te stimuleren.

Casus: Brecon Beacons NP

Lees hier meer over de casus National Park Brecan Beacons.

Download hier

Casus: Brecon Beacons NP

Bekijk hier de presentatie over National Park Brecan Beacons van Market & Insights Manager Birgit Lindken.

Download hier