Publicatie

DDL: Is het mogelijk om toeristische druk te voorspellen?

Thema: Cijfers & statistieken

Goed inzicht in verwachte bezoekersstromen kan bijdragen aan een duurzame balans tussen bewoners, bezoekers, bedrijven en de natuurlijke omgeving. Het Data & Development Lab (DDL) onderzocht de mogelijkheden om toeristische druk te voorspellen. 

Inschatten van bezoekersstromen

Voorspelmodellen zijn een grote belofte als het gaat om het inschatten van toeristische druk op bestemming. Zij kunnen helpen bij het (beter) inschatten waar bezoekersstromen (als indicatoren van toerismedrukte) van verblijfs- en dagbezoekers (op nationaal-, regionaal- en lokaalniveau) mogelijk druk(te) gaan opleveren. Een inzicht in (verwachte) bezoekersstromen (en daarmee toerismedrukte) is op die manier (als beleids- en sturingsinstrument) voor een bewuste bestemming (toeristische regio) zeer wenselijk in haar streven naar een meer duurzame balans tussen bewoners, bezoekers, bedrijven en (natuurlijke) omgeving met oog voor de draagkracht van het gebied. Een goed werkend voorspelmodel is er echter helaas nog niet. Daarom onderzocht het DDL of het überhaupt mogelijk is om voorspelmodellen te ontwikkelen om inzicht te geven in toerismedrukte en dus in verwachte bezoekersstromen.

Wat is er gedaan?

Naast een literatuurstudie naar bestaande voorspelmodellen en geschikte databronnen werden experimenten uitgevoerd. Er is een breed scala aan modellen in kaart gebracht. Het beste model bestaat helaas niet. Dit is afhankelijk van de context en de exacte vraag. Tijdens een expertsessie werden inzichten besproken en vervolgstappen geformuleerd. Bekijk de rapportage van het onderzoek en de uitkomsten van de literatuurstudie.

Bekijk de rapportage van het onderzoek

Download de pdf