Foto: © NBTC Mediabank
Kennisbank

Cijfers & statistieken

Cijfers en statistieken vormen de basis van goed beleid. We zetten ons dan ook in om interessante data te verkrijgen, te duiden en te delen. Dat doen we mét en vóór de sector. Want met de juiste data kunnen we samen een effectieve bijdrage leveren aan het realiseren van onze langetermijnvisie Perspectief 2030. In onze kennisbank vind je de meest recente cijfers en verwachtingen, trends en ontwikkelingen voor de toeristische sector.

Inkomend toerisme

Publicatie

Verblijfstoerisme in Nederland in 2021 & 2022

27 sep. 2021

Inkomend verblijfstoerisme.

Lees verder
Publicatie

Prognose juli 2021: toerisme in Nederland

21 juli 2021

Verblijfstoerisme in Nederland in 2021 Update verwachting in 2 varianten

Lees verder
Publicatie

Cijfers internationale bezoekers Nederland

21 sep. 2021

Meest recente cijfers en verwachtingen van het inkomend toerisme in Nederland.

Lees verder
Publicatie

Toekomstscenario's inkomend toerisme 2030

19 apr. 2021

Dit rapport gaat in op de scenario-analyse die ten grondslag ligt aan de toekomstverwachting van het inkomend verblijfstoerisme voor Nederland in 2030.

Lees verder
Publicatie

Verwachting verblijfstoerisme in drie varianten

2 juni 2020

Meest recente cijfers en verwachtingen van het inkomend toerisme in Nederland in 2020.

Lees verder
Publicatie

Carbon footprint van alle reizen van en naar Nederland

21 apr. 2021

Bekijk de gedetailleerde tijdreeksdatabase over de carbon footprint van alle reizen van en naar Nederland.

Lees verder

Bestemming Nederland

Publicatie

Kerncijfers Toerisme & Recreatie 2019

19 apr. 2021

Alle cijfers op het gebied van toerisme en recreatie in Nederland.

Lees verder
Publicatie

Dashboard Staat van Bestemming NL

22 sep. 2020

Het Data & Development Lab ontwikkelde een dashboard om de toeristische sector inzicht te bieden in hoe Nederland ervoor staat op een aantal belangrijke indicatoren. Zo bieden we inzicht in de ontwikkeling richting een duurzame bestemming Nederland.

Lees verder

Projecten regionalisering data

Publicatie

DDL: Is het mogelijk om toeristische druk te voorspellen?

1 juli 2021

Het Data & Development Lab onderzocht mogelijkheden om toeristische druk te voorspellen.

Lees verder
Publicatie

DDL: KNEITER-leidraad voor betere vergelijkbaarheid van economische impactanalyses toerisme en recreatie

27 mei 2021

De nieuwe KNEITER-leidraad draagt bij aan betere en meer vergelijkbare (voorstellen voor) economische impactstudies voor toerisme en recreatie.

Lees verder
Publicatie

DDL project: Provinciaal inzicht in de economische waarde van toerisme

27 nov. 2020

Provinciaal inzicht in de economische waarde van toerisme.

Lees verder
Publicatie

Regionaal inzicht in toeristische druk: capaciteit en bezetting

29 okt. 2020

Het Data Center Toerisme geeft tevens inzicht in de toeristische druk per regio door het in beeld brengen van de capaciteit en bezetting.

Lees verder
Publicatie

Regionaal inzicht in toeristische druk: intensiteit en dichtheid

29 okt. 2020

Het Data Center Toerisme geeft inzicht in de toeristische druk per regio door het in beeld brengen van de toeristische intensiteit en dichtheid.

Lees verder
Publicatie

Regionale omzetontwikkeling toeristische bedrijven 2019

19 mrt. 2021

Vanuit het Data Center Toerisme zijn regionale inzichten beschikbaar in de omzetontwikkeling van toeristische bedrijven.

Lees verder

Wereldwijd en Europa

Publicatie

Cijfers wereldwijd & Europees toerisme

19 apr. 2021

Bekijk hier hoe het internationaal toerisme zich wereldwijd en in de verschillende werelddelen afzonderlijk ontwikkelt.

Lees verder

Zakelijke markt

Publicatie

Kerncijfers zakelijke markt 2021

16 apr. 2021

Jaarlijks presenteren we de kerncijfers van de zakelijke markt in een online magazine. Zo geven we inzicht in de trends en ontwikkelingen binnen de wereldwijde zakenreismarkt, delen we internationale congresstatistieken en cijfers over nationale en internationale zakenreizen in Nederland.

Lees verder

Mogelijkheden databronnen

Publicatie

‘Nederland van boven’: het gebruik van satellietbeelden voor toerisme en recreatie

10 dec. 2020

Het gebruik van satellietbeelden voor toerisme en recreatie.

Lees verder
Publicatie

De waarde van online sentimentdata voor toeristische vraagstukken

26 nov. 2020

Het Data & Development Lab geeft inzicht in de waarde van online sentimentdata voor toeristische vraagstukken.

Lees verder
Publicatie

Gas- en elektriciteitsverbruik hotels

14 okt. 2020

Het Data Center Toerisme (DCT) heeft het energieverbruik van hotels in kaart gebracht naar provincie en regio.

Lees verder
Publicatie

Customer journey toolkit

4 apr. 2020

De customer journey toolkit is gelanceerd door het Data & Development Lab. Met de toolkit krijgen toeristische bedrijven inzicht in hoe je de customer journey van vakantiegangers het best kunt meten.

Lees verder
Publicatie

Data & Development Lab lanceert Dagbezoek toolkit

20 apr. 2020

Voor het in kaart brengen van dagbezoek bestaan er verschillende methoden, maar welke informatie levert elke methode nu precies op?

Lees verder