Publicatie

‘Nederland van boven’: het gebruik van satellietbeelden voor toerisme en recreatie

Thema: Bezoekers­management

Binnen het Data & Development Lab hebben we een verkennend onderzoek gedaan naar het gebruik van satellietbeelden voor de toeristische sector. In hoeverre zijn deze te gebruiken voor het bepalen van druktebeelden? Om hier achter te komen hebben we  een methode ontwikkeld waarmee automatisch objecten zoals voertuigen zijn te detecteren op satellietbeelden.

Toepassingen

Het experiment heeft laten zien dat het automatisch detecteren van voertuigen op parkeerplaatsen mogelijk is. Voertuigen zijn vrij goed zichtbaar op de satellietbeelden en via ‘machine learning’ is beeldherkenning te trainen en te optimaliseren voor minder goed zichtbare voertuigen. Deze ervaring leert dat redelijk goed te herkennen objecten op satellietbeelden automatisch te detecteren zijn. Andere mogelijkheden dienen zich dan aan. Voor de watersport is te denken aan de bezetting van (jacht)havens, wateren en kades. In het kader van de energietransitie is het denkbaar om de toename van zonnecollectoren te detecteren op bijvoorbeeld recreatiewoningen. Bij goede beeldkwaliteit zijn (groepen) mensen te onderscheiden, bijvoorbeeld bij publieksevenementen of op stranden. Onderzoekstechnisch en methodologisch is het experiment geslaagd en is opschalen mogelijk.

Voordelen van satellietdata:

  • Objectherkenning is voor voertuigen mogelijk. En mogelijk ook bruikbaar voor objecten als pleziervaart, zonnecollectoren en mensenmassa’s.
  • Satellietdata is ‘open source’ beschikbaar, dekt heel Nederland en is voor langere perioden beschikbaar.
  • Druktebeelden zijn te genereren zonder afhankelijk te zijn van input van bezoekers.

Nadelen van satellietdata:

  • Specialistische kennis en expertise is nodig om van beeld naar data en uiteindelijk informatie te komen.
  • Satellietbeelden van betere kwaliteit, dat wil zeggen van hogere resolutie, zijn niet open source beschikbaar.
  • Opbouwen van de DOTA-dataset (dataset met variëteit aan objecten op luchtfoto’s)is tijdrovend. Eenmaal opgebouwd is het veelvuldig te benutten.

Concluderend, in hoeverre is het bruikbaar?

Het experiment laat zien dat het gebruik van satellietbeelden technisch goed mogelijk is, maar dat er een aantal praktische obstakels zijn. De belangrijkste zijn toegang tot goede satellietbeelden, de methodologische kennis en de benodigde (beheersing van de) programmatuur. Met andere woorden, eindgebruikers van de uiteindelijke op te halen inzichten zoals overheden, DMO’s, branche- of belangenorganisaties hebben zeer waarschijnlijk een dienstverlener nodig om een vraagstuk op basis van satellietdata te beantwoorden.

Bekijk hier de technische toelichting.

Bekijk hier het eindrapport

Bent u benieuwd naar het gebruik van satelliet beelden voor de toeristische sector?

Download het eindrapport