Aanpak Bestemmingsmanagement

Bestemmingsmanagement vormt de centrale strategie voor de uitvoering van Perspectief 2030. Het is hét vertrekpunt voor de bijbehorende Actieagenda, met acties voor de middellange en lange termijn. Steeds meer provincies, gemeenten, destinatiemarketing- en citymarketingorganisaties (DMO’s/CMO’s) en kennisinstellingen zijn actief aan de slag. De stip aan de horizon is dat iedereen in 2030 profijt heeft van toerisme.

Eenduidige aanpak en samenwerking

Bestemmingsmanagement vereist samenwerking tussen veel verschillende partijen binnen en buiten de gastvrijheidssector. Op zowel nationaal, regionaal als lokaal niveau. Samen bereiken we meer. Maar dan moeten we wel de neuzen dezelfde kant op krijgen en houden. Het helpt als we bestemmingsmanagement allemaal op dezelfde manier aanpakken. Zo kunnen we de aanpak en resultaten van verschillende plekken beter met elkaar vergelijken. En kennis en ervaringen uitwisselen.

Leidraad bestemmingsmanagement

Door de werkgroep Bestemmingsmanagement is een leidraad opgesteld die richting geeft aan een gestructureerde en effectieve toepassing van bestemmingsmanagement in de praktijk. In de leidraad, die de komende tijd verder verdiept en aangevuld wordt, worden per pijler (zoals beschreven in Perspectief 2030) ambities en doelstellingen omschreven. Vervolgens worden zeven concrete stappen uitgelegd om bestemmingsmanagement direct toe te passen. De leidraad wordt omarmd door de Taskforce Samenwerking Gastvrijheidseconomie, die bestaat uit het Rijk, provincies, gemeenten, NBTC, kennisinstellingen en brancheorganisaties.

Alle partijen die met bestemmingsmanagement te maken hebben, zoals bijvoorbeeld het Rijk, provincies, gemeenten, NBTC, DMO’s/CMO’s, kennisinstellingen, ondernemers en brancheorganisaties kunnen de leidraad gebruiken. De leidraad ondersteunt partijen bij het vormgeven van bestemmingsmanagement op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau. De betrokken partijen, waaronder de 12 provincies, maken zich hard voor de verspreiding van het gedachtegoed van de leidraad.

Doelstelling

  • Alle provincies werken in 2025 aan bestemmingsmanagement in lijn met Perspectief 2030 en het Rli-advies;
  • In 2025 geeft ten minste de helft van alle gemeenten, bij voorkeur in regionaal verband, invulling aan bestemmingsmanagement in lijn met Perspectief 2030 en het Rli-advies.

Meer lezen over de Leidraad Bestemmingsmanagement?

Bestemmingsmanagement vormt de centrale strategie voor de uitvoering van Perspectief 2030 en is het vertrekpunt voor de bijbehorende Actieagenda met acties voor de middellange en lange termijn. Begin volgend jaar lanceren we een online platform waarop ervaringen gedeeld worden en kennis op het gebied van bestemmingsmanagement overzichtelijk wordt aangeboden.

Lees hier meer over de leidraad

Praktijkvoorbeelden bestemmingsmanagement

Wil jij aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden inspiratie op doen op het gebied van bestemmingsmanagement? Kijk voor handvatten en tips in onderstaande pdf.

Lees meer

Two pager Leidraad Bestemmingsmanagement

De belangrijkste uitkomsten uit de Leidraad Bestemmingsmanagement vind je in deze two pager. Ook de 7 stappen van effectief bestemmingsmanagement worden in de two pager beschreven.

Download de two pager

Categorie: Publicatie

Impulsbudget

27 januari 2023

In opdracht van de Taskforce Gastvrijheidseconomie is een universele Leidraad Bestemmingsmanagement ontwikkeld die toegepast kan worden voor het ontwikkelen van landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal beleid. Het impulsbudget is specifiek bedoeld voor de implementatie van bestemmingsmanagement door lagere overheden, DMO’s en CMO’s.

Lees verder

De leidraad bestemmingsmanagement is in opdracht van de Taskforce Samenwerking Gastvrijheidseconomie opgesteld door Provincie Utrecht (trekker), Provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland, Interprovinciaal Overleg (IPO), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), HISWA-RECRON, Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Marketing Drenthe, Dordrecht Marketing & Partners, Utrecht Marketing en NBTC, met medewerking van Bureau Buiten, Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, Bureau Stedelijke Planning/SWECO, en Ginder.