Nieuws

Terugblik kennissessie 10 november

Op vrijdag 10 november jl. kwamen zo’n 75 deelnemers naar Amersfoort om inspiratie op te doen en van gedachten te wisselen over de thema’s bestemmingsmanagement en bewonersprofijt tijdens de sessie ‘Bezoek draagt bij aan de lokale gemeenschap’.

Kennissessie zet belang van bestemmingsmanagement en bewonersprofijt uiteen

De sprekers tijdens het plenaire ochtenddeel - Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur VNG en Rob van Gijzel, Voorzitter Samenwerkingstafel Gastvrijheidsdomein - maakten duidelijk waar volgens hen de knelpunten zitten op het gebied van toerisme en recreatie.

Rob van Gijzel uitte zijn zorg over het feit dat toerisme en recreatie van de agenda’s is verdwenen. Er is dus werk aan de winkel volgens Van Gijzel, in zijn rol als onafhankelijke voorzitter. Hij is gevraagd om na te denken over de opgave voor toerisme en recreatie, meer specifiek: om het landelijk beleid richting te geven en komend jaar een landelijke raad samen te stellen. Onder deze landelijke raad moet vervolgens een ontwikkel- en uitvoeringsorganisatie komen.

Daar waar de druk op de buitenruimte alleen maar toeneemt en toerisme en recreatie in opkomst zijn, is het belangrijk om de meerwaarde van toerisme en recreatie te benadrukken en in goede banen te leiden. Pieter Jeroense is blij met de strategie en visie van NBTC waarin aandacht wordt gegeven aan bezoekers, bedrijven én bewoners.

Het programma Bewonersprofijt

De duurzame ontwikkeling van bestemming Nederland is onmogelijk zonder betrokkenheid en draagvlak onder inwoners weten we inmiddels, Pieter Jeroense stipte dit al aan. Hoe kunnen gemeenten zorgen dat bewoners een permanente plek krijgen in bestemmingsontwikkeling en profijt ervaren van bezoek? Daaraan werkt NBTC in het programma Bewonersprofijt, samen met betrokken partners. We wisselen kennis uit en helpen met inzichten en praktische tools voor beleidsmakers. We proberen bewonersprofijt tastbaar te maken, zodat inwoners ook daadwerkelijk ervaren wat de meerwaarde voor hen is. Evelien Visser, Insights Expert bij NBTC, gaf tijdens de kennissessie aan wat bewonersprofijt inhoudt en gaf enkele voorbeelden vanuit de praktijk. Centraal bij bewonersprofijt staat het creëren van meerwaarde voor bewoners.

Voor 2024 ligt de focus op het meten van bewonersprofijt, waarbij we kritisch kijken naar de voor- en nadelen van de bestaande methodieken en we deze ook zullen testen in de praktijk. Dit resulteert uiteindelijk in een keuzetool voor beleidsmakers om te helpen bij het meten van bewonersprofijt.

Impulsbudget

Na de lunch vonden inspirerende deelsessies plaats over praktijkvoorbeelden, waaronder het impulsbudgetproject ‘Kunst van de Korte Keten’ van Hanzestad Zwolle en de regio’s Vechtdal en Reestdal, waar Anieke van Wijnen vertelde over het impulsbudgetproject dat Marketing Oost begeleidde. In de uitvoering van dit project werd nadrukkelijk verbinding gelegd tussen stad en platteland met kunst als verbindende factor.

Yvonne Cornax van Drenthe Marketing deelde inzichten over het project Waardevol Van Gogh en de wijze waarop ze de bewoners centraal stelden bij de totstandkoming van dit project. Ook interessant in het kader van bewonersprofijt: Ruurt van der Wel, van eilandmarketing Schouwen-Duiveland heeft met zijn team als concrete opdracht ‘het spreiden van bezoek en het creëren van draagvlak onder inwoners’. Er werden ervaringen gedeeld en er was ruimte om in kleine groepen te sparren over de verschillende onderwerpen. Waardevolle handvatten en tips, maar ook mogelijke valkuilen kwamen bij het delen van ervaringen aan de orde.

Verder lezen?

Kijk voor meer informatie over de aanpak van bestemmingsmanagement en de afgeronde impulsbudgetprojecten op het Platform Bestemmingsmanagement.

Informatie over bewonersprofijt, inclusief de nieuwe publicatie bewonersprofijt, vind je op onze pagina bewonersprofijt.