Hier Moet Je Zijn

Hier Moet Je Zijn is een beweging, een gezamenlijk initiatief vanuit de sector, met als doel om de Nederlandse bezoekerseconomie op een verantwoorde manier weer op vlieghoogte te brengen. Met deze beweging willen we een structurele verandering realiseren in het denken over vakanties en recreatie in eigen land. Onze kernboodschap is dan ook niet voor niets "Je hoeft niet naar 'daar', want je vindt het allemaal 'hier'. Hier Moet Je Zijn!"

Door de huidige crisis krijgen we als Nederlanders een kans om ons eigen land te herontdekken en verder te kijken dan de bekende plekken. Terwijl dat nu kan aanvoelen als geen andere keuze, willen we juist iedereen die met groot gemak naar 'daar' gaat, laten zien hoe ontzettend mooi 'hier' eigenlijk wel niet is. Zo hopen we Nederlanders te inspireren, en met name ook elkaar te laten inspireren, om de prachtige onbekende plekken te ontdekken en om in de toekomst net wat vaker voor 'hier' te kiezen. 
 
En iedereen die 'hier' al kende willen we verleiden om waar mogelijk wat meer buiten de gebaande paden te gaan en op andere momenten. Zo snijdt het mes aan twee kanten en wordt een bijdrage geleverd aan duurzaam herstel. 
 
De beweging Hier Moet Je Zijn beoogt uiteindelijk geen keurmerk te zijn, maar staat voor het enthousiasme dat wordt gevoeld voor een plek, regio of activiteit. Het is bovenal een persoonlijke aanbeveling die de nadruk legt op 'hier', hier in Nederland tegenover 'daar'. 

Hier Moet Je Zijn wordt door aanbieders zo ingezet dat zij de beweging mede laden met de juiste, bij het sentiment en de fase passende content en zo anderen helpen verrassende ontdekkingen te doen. 'Hier Moet Je Zijn' wordt gestart door het bedrijfsleven, steden en regio’s. Idealiter doen straks 17 miljoen Nederlanders mee als persoonlijke gids. Gids je mee?

De basisprincipes van Hier Moet Je Zijn

1. Hier Moet Je Zijn heeft alles te maken met de persoonlijke aanbeveling waar je enthousiast over bent. Dat kan over je eigen plek gaan, maar gaat vooral ook over de onbekende plekjes in de buurt waar je anderen als gids naar toe zou sturen. 
 
2. Hier Moet Je Zijn streeft naar duurzaam herstel met oog voor balans tussen bezoekers, bewoners en bedrijven en richt zich daarom juist op de meer onderbelichte plekken in Nederland. 
 
3. Hier Moet Je Zijn staat voor samen genieten van wat Nederland te bieden heeft bínnen de wettelijke bepalingen en gestelde veiligheidseisen, zeker nu. 
 
Iedereen die deelneemt aan Hier Moet Je Zijn gebruikt deze principes als uitgangspunt voor zijn of haar bijdrage. 

Regio’s in hun kracht 

Unieke, onontdekte plekken zijn vooral bekend op lokaal niveau. We zoeken daarom nadrukkelijk een brede samenwerking met bedrijfsleven, steden en regio’s. Samen met elkaar kunnen we veel meer bereiken dan los van elkaar. Ook op de binnenlandse markt en vooral nú. Daarom is gekozen voor een integraal concept dat door iedereen afzonderlijk kan worden gebruikt en bestaande initiatieven aan elkaar verbindt. 

Veiligheid voorop 

Zeker in de komende maanden kan het van belang zijn om bij drukte te duiden 'hier even niet'. Vanuit het Hier Moet Je Zijn concept wordt dit gedaan door 'hier even niet' te laden in de context van wat juist wel kan. Met andere woorden, datgeen wat even niet kan, moet altijd vergezeld gaan met voorbeelden wat juist wel kan. 

Enthousiast geworden en wil je bijdragen? 

De kracht van de Hier Moet Je Zijn-beweging wordt groter als het breed gedragen wordt. Daarom stellen wij dit merk voor iedereen in de gastvrijheidssector beschikbaar om daarmee gezamenlijk aan een duurzaam herstel van de bestemming Nederland te werken. 

Wij hopen snel jullie eigen vertaling van Hier Moet Je Zijn te zien!

Zij gingen je al voor