Samenwerken

De ambitie in de landelijke visie op toerisme Perspectief 2030 is groot. Toerisme is hierin geen doel, maar een middel dat bijdraagt aan mens en maatschappij. Aan het Nederland waarin het goed toeven is, of je er nu woont, op bezoek bent of onderneemt. Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen bezoekers, bestemmingen en vele belangen. Dat kunnen we alleen samen.

Op basis van Perspectief 2030 verbinden en faciliteren wij steden, regio’s en andere partijen met kennis en data. Hiernaast bieden we ondersteuning bij vraagstukken over positionering, bestemmingsontwikkeling en marketing.

We werken graag samen op de volgende activiteiten:

Onderzoeken & data

Kennis en data vormen de basis van onze activiteiten. NBTC signaleert trends en ontwikkelingen en biedt inzicht in herkomstmarkten en bezoekersgroepen. We voeren eigen onderzoeken uit en zijn betrokken bij diverse gezamenlijke onderzoeksinitiatieven.

Lees verder

Doorvertaling P2030

Perspectief 2030 is de landelijke visie op toerisme. Een visie krijgt pas echt waarde als we er samen in de praktijk mee aan de slag gaan. NBTC helpt graag bij het doorvertalen van Perspectief 2030 naar jouw regionale en lokale situatie.

Lees verder

Bestemmingsontwikkeling

NBTC faciliteert en ondersteunt gemeenten en regio’s in bestemmingsontwikkeling. We delen kennis en inspireren, identificeren kansen en brengen samenwerkingspartners bij elkaar.

Lees verder

Consumenten­campagnes

De focus in onze campagnes ligt op het promoten van andere plekken bij andere bezoekers. Zo dragen wij bij aan de spreiding van bezoekers in tijd en ruimte. Aan de hand van specifieke thema’s communiceren we direct met bezoekers in binnen- en buitenland.

Lees verder

PR & Influencer Marketing

Gaat het om overtuigen, dan werkt het goed om verhalen niet zelf te vertellen, maar dit over te laten aan anderen. Hiervoor zetten we traditionele media en online influencers in.

Lees verder

Travel Trade

De internationale travel trade is een belangrijke partner bij het bereiken van onze doelgroepen. We koppelen steden, regio’s en andere partners actief aan touroperators op onder meer de Duitse markt.

Lees verder

Verhaallijnen

Met pakkende, thematische verhaallijnen maken we mensen nieuwsgierig en verbinden we plekken: of het nu gaat om de Nederlandse keuken, de Gouden Eeuw of onze Hanzesteden.

Lees verder

Zakelijke markt

Nederland is een goede en veelzijdige bestemming voor internationale zakelijke bijeenkomsten met veel mogelijkheden. Samen met partners promoten we dat actief op de internationale congres- en vergadermarkt.

Lees verder

Ben je benieuwd naar hoe onze plannen en activiteiten kunnen bijdragen aan jouw stad, regio of organisatie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.