Publicatie

Agrotoerisme

Thema: Landelijk gebied

Wie aan agrotoerisme denkt, denk ongetwijfeld aan de mooie, uitgestrekte, Toscaanse landschappen met idyllische boerderijen. Of aan het traditioneel logeren bij de boer op het platteland. Maar agrotoerisme gaat veel verder dan dat.

Agrotoerisme is bij bezoekers in opkomst en ook de maatschappelijke opgaven bieden kansen voor de ontwikkeling van regio’s en gebieden in Nederland. Welke concrete ontwikkelingen, vragen, wensen en behoeftes zijn er nu als het gaat om agrotoerisme? Met een eerste verkenning hebben we dát in beeld gebracht. Vanuit onze sector zien wij ook kansen om een bijdrage te leveren aan het nevenverdienmodel van agrariërs.

Wat willen we bereiken?

 • Meer inzichten in de behoeften van de (potentiële) bezoeker uit Nederland, Duitsland en Vlaanderen in een plattelandsvakantie in het algemeen en in een agrovakantie in het bijzonder.
 • Samenwerking met landelijke partijen om te verkennen hoe toerisme en recreatie kan bijdragen in de opgaven die nu spelen.
 • Provincies, regio’s en streken ondersteunen in hun plannen voor agrotoerisme en de beleving en herwaardering van het platteland.

Activiteiten

  • Verkenning agrotoerisme. Met deze verkenning brengt NBTC de ontwikkelingen en kansen op het gebied van agrotoerisme in beeld en doen we een aantal aanbevelingen om de kansen te verzilveren. Eind 2023 presenteren we het rapport.
  • Onderzoek naar de behoeften van de (potentiële) bezoeker uit Nederland, Duitsland en Vlaanderen in een plattelandsvakantie in het algemeen en in een agrovakantie in het bijzonder. (Augustus 2023)
  • Studiereis: NBTC organiseert een studiereis agrotoerisme en streekproducten op 1 en 2 november. Voor gebiedscoöperaties, agrarische organisaties, DMO’s, overheden, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, kortom: voor iedereen die zich bezighoudt met de ontwikkeling van agrotoerisme en/of de beleving van streekproducten.

  Contact

  Contact Meer weten of wil je ook met agrotoerisme aan de slag?

  Neem contact op met Jacqueline Lijs