Publicatie

Verkenning agrotoerisme

Thema: Landelijk gebied

Eerste inzichten in ontwikkelingen, vragen, wensen en behoeftes op het gebied van agrotoerisme.

Agrotoerisme is bij bezoekers in opkomst en ook de maatschappelijke opgaven bieden kansen voor de ontwikkeling van regio’s en gebieden in Nederland. Welke concrete ontwikkelingen, vragen, wensen en behoeftes zijn er nu als het gaat om agrotoerisme? Met een eerste verkenning hebben we dát in beeld gebracht.

Waarom een verkenning agrotoerisme?

Vanuit de vele opgaven in het landelijk gebied en de kansen die de sector ziet, werkt het NBTC met een brede groep stakeholders aan de ambitie om te komen tot een duurzaam beleefbaar landschap. Vanuit onze sector zien wij ook kansen om een bijdrage te leveren aan opgaven waar agrariërs momenteel voor staan.

Agrotoerisme biedt naast een extra inkomen voor agrariërs juist ook kansen voor korte(re) ketens, betere verbinding tussen boer en bewoner, groei van het bewustzijn ten aanzien van de herkomst van ons voedsel en een hernieuwde beleving van en waardering voor het platteland. Agrotoerisme draagt bij aan een duurzaam beleefbaar landschap en is onderdeel van de integrale oplossing voor de transitie van het landschap.

Agrotoerisme staat dan ook in veel regio’s in Nederland op de agenda. Met deze verkenning brengt NBTC de ontwikkelingen en kansen op het gebied van agrotoerisme in beeld. Vanuit deze verkenning wordt een aantal aanbevelingen gedaan om de kansen van agrotoerisme te verzilveren. Agrotoerisme kan daarmee een bijdrage leveren aan de beleving en waardering van het landelijk gebied, het verkorten van de voedselketen en een vitale land- en tuinbouwsector.

Lees de volledige publicatie.

Download de PDF