Publicatie

Verwachting verblijfstoerisme in Nederland in 2023

Thema: Cijfers & statistieken

Verwachting inkomend & binnenlands verblijfstoerisme voor 2023.

Hoeveel internationale en binnenlandse verblijfsbezoekers heeft Nederland het afgelopen jaar ontvangen? En wat is de impact van de meest recente ontwikkelingen op de aantallen bezoekers die Nederland dit jaar aandoen? Hoe is dit in vergelijking met eerder?

In onderstaande publicatie vind je een doorrekening van de bezoekersaantallen in 2022 en de verwachting voor 2023.

Bekijk het verblijfstoerisme in Nederland in 2023

In dit achtergronddocument vind je meer toelichting bij de forecast.

Download de publicatie