Publicatie

Regionaal inzicht: Actuele cijfers gasten en overnachtingen op COROP niveau

Thema: Cijfers & statistieken

Het Data Center Toerisme (DCT) ontwikkelt op basis van CBS-cijfers regionale cijfers van gasten en overnachtingen. Actuele inzichten zijn nu beschikbaar. 

Toeristische data op regionaal niveau is van groot belang bij de ontwikkeling van toeristisch beleid. Deze data is niet altijd voor handen. Het Data Center Toerisme (DCT) is in 2020 gestart met het regionaliseren van gasten en overnachtingscijfers van het CBS: Statistiek Logies Accommodaties, hierna SLA genoemd. Dit wordt als basis gebruikt bij de doorrekening naar toeristische druk in een regio. Het niveau van het onderzoek waarop wij data-analyses hebben uitgevoerd is op COROP-niveau. COROP zijn clusters van aangrenzende gemeenten binnen een provincie. Dit is dus gedetailleerder dan provinciaal niveau, maar minder diepgaand dan gemeentelijk niveau.

Het DCT heeft nu een actualisatie gemaakt van deze analyse. Om tot de publicatie te komen van de COROP-cijfers hebben we dezelfde aanpak gehanteerd als eerdere publicaties. Deze aanpak is hier terug te vinden.

Bij de actualisatie van de cijfers is er onderscheid gemaakt, waar mogelijk, naar herkomst van de bezoeker en type accommodatie waar de gasten verbleven. De herkomst van bezoeker is uitgesplitst naar:

  • Binnen- en buitenland
  • Buurlanden (BE, DE, UK)
  • Overig Europa
  • Intercontinentaal

De type accommodaties zijn uitgesplitst in:

  • Totaal accommodatie
  • Hotels, pensions en jeugdaccommodaties
  • Verblijfsrecreatie

​Bekijk hier de gasten en overnachtingen cijfers op COROP niveau (2013-2022):

Vooronderzoek

Wil je meer weten over het vooronderzoek naar de mogelijkheden om de data uit de Statistiek Logiesaccommodaties van het CBS op gemeenteniveau inzichtelijk te maken, dan kun je daar hier over lezen.