Publicatie

Publicatie Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2022

Thema: Cijfers & statistieken

De Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector geeft inzicht in de arbeidsmarkt van de gehele gastvrijheidssector: toerisme, horeca, dagattracties, watersport en recreatie.

In 2019 zijn we gestart met de Arbeidsmarktmonitor Toerisme. Hiermee wordt inzicht gegeven in allerlei aspecten rond arbeid en werkgelegenheid voor de sector. In samenwerking met leden van Gastvrij Nederland (Koninklijke Horeca Nederland, SVH, HISWA-RECRON en de Club van Elf) is de monitor sinds vorig jaar verbreed naar de gehele Gastvrijheidssector.

Onlangs is de nieuwe Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2022 uitgebracht, met daarin de cijfers over het jaar 2021 en deels over 2022, jaren waarin de sector begon met het herstel na de coronacrisis. Ten opzichte van 2020, waar we een flinke daling zagen in het aantal banen en fte’s, ligt het aantal toeristische banen en fte’s bijna op het niveau van voor de corona-pandemie. Bekijk de Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector op de website van de Landelijke Data Alliantie. Specifiek voor de sector Toerisme heeft NBTC een verdiepende analyse van de Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector gemaakt.

Bekijk hier de verdiepende analyse

Ga naar de samenvatting

 ​