Nieuws

Joint venture NBTC-NIPO Research stopt per april 2021

De toerismesector heeft in toenemende mate behoefte aan kennis en inzichten als basis voor de duurzame ontwikkeling van bestemming Nederland. Daartoe wordt binnen meerdere samenwerkingsverbanden met uiteenlopende partijen binnen de sector gewerkt aan actuele, volledige en nieuwe data. De afgelopen jaren heeft NBTC-NIPO Research (NNR), joint venture van NBTC Holland Marketing en Kantar, een belangrijke rol gespeeld met monitors zoals het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) en het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO). Echter sluit de ambitie en doelstelling van NNR onvoldoende aan bij de veranderende behoefte van de sector. Daarom is besloten om de activiteiten van NNR per april 2021 te stoppen.

NBTC is momenteel betrokken bij diverse gezamenlijke onderzoeksinitiatieven, zoals het Data & Development Lab (DDL), de Landelijke Data Alliantie (LDA) en het Data Center Toerisme (DCT).

Data & Development Lab

Samen met het CBS en CELTH trekt NBTC op in het Data & Development Lab. In het Lab worden projecten uitgevoerd op nieuwe data en inzichten, onderzoeksmethoden en ontwikkelstrategieën. Doel hiervan is een verdere professionalisering van de gastvrijheidssector en een duurzame (door)ontwikkeling van bestemming Nederland. Klik hier voor meer informatie.

Landelijke Data Alliantie

Met provincies, gemeenten en andere partijen werkt NBTC samen in de Landelijke Data Alliantie. De LDA heeft de ambitie om te komen tot één landelijk netwerk waarin beschikbare data en inzichten over toerisme van, naar en in Nederland worden samengebracht, gedeeld en waar nodig versterkt ten behoeve van meer datagedreven beleidsbeslissingen en een grotere concurrentiekracht van ondernemers. Klik hier voor meer informatie.

Data Center Toerisme

In samenwerking met het CBS is NBTC gestart met het Data Center Toerisme (DCT). Binnen het DCT worden toeristische vraagstukken projectmatig uitgevoerd binnen de Remote Access omgeving van het CBS. Hierdoor is het mogelijk om op microniveau analyses uit te voeren. NBTC kan het DCT ook inzetten ten behoeve van vraagstukken uit de andere samenwerkingsverbanden, zoals de Landelijke Data Alliantie (LDA) en het Data & Development Lab (DDL). Klik hier voor meer informatie.

NBTC verwacht met de verdere ontwikkeling van deze initiatieven beter op de databehoeften van de sector te kunnen inspelen. Het biedt ons de ruimte om samen met partners tot de gewenste invulling en uitwerking te komen. Er wordt bijvoorbeeld samen met het CBS gewerkt aan dataverzameling op het gebied van vakanties van Nederlanders en voeren we gesprekken met huidige gebruikers van het CVTO en Toeristisch Bezoek aan Steden over een mogelijk vervolg dat beter aansluit op de wensen van de gebruikers.