Nieuws

Eerste Kennisdag Landelijke Data Alliantie

Op donderdag 12 maart 2020 vindt de eerste Kennisdag van de Landelijke Data Alliantie (LDA) plaats. Tijdens de Kennisdag komen het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, provincies, gemeenten, destinatiemarketing-organisaties, brancheorganisaties, universiteiten en kenniscentra samen om kennis en inzichten met elkaar te delen over toerisme naar en in Nederland.

De Kennisdag bestaat uit een update over de volgende projecten:

  • Vernieuwende aanpak bezoekersonderzoek
  • Verkenning onderzoeksmethoden dagbezoek
  • De mening van inwoners: van landelijk beeld tot inzichten per dorp
  • Vitaliteitsonderzoek dagattracties Overijssel.

In de middag vinden er vervolgens twee verdiepende werksessies plaats, waarin er onderling kennis wordt uitgewisseld over de nieuwe onderzoeksaanpak vakantiegedrag van Nederlanders en de onderzoeksaanpak naar dagbezoek.

Landelijke Data Alliantie Toerisme

De Landelijke Data Alliantie Toerisme is een open netwerk waarin we kennis, inzichten en data delen over toerisme naar en in Nederland. Doelstelling is te komen tot meer datagedreven beleidsbeslissingen en grotere concurrentiekracht voor toeristische ondernemers.

Voor meer informatie over het programma en voor aanmeldingen klik hier.