Publicatie

Arbeidsmarktmonitor Toerisme

Thema: Cijfers & statistieken

In de toeristisch-recreatieve sector zijn veelal wat jongere en lager opgeleide mensen werkzaam, die vaker een migratie-achtergrond hebben, vaker parttime werken en gemiddeld genomen minder verdienen. Dit zijn enkele resultaten uit de nieuwe arbeidsmarktmonitor toerisme. Deze monitor is nu beschikbaar.

Gastvrijheid is het fundament van een aantrekkelijke bestemming. Niet voor niks vormt een gastvrije sector dan ook een van de vijf strategische pijlers in Perspectief 2030; de landelijke visie op toerisme. Voor het ontwikkelen van een optimale gastvrijheidsbeleving dient blijvend geïnvesteerd te worden in het imago, de professionaliteit en de aantrekkelijkheid van de sector als werkgever.

Tot voor kort bestond er echter weinig inzicht in ‘arbeidsmarktachtige’ aspecten rond toerisme. Dat hing voor een belangrijk deel samen met de afbakening van de sector. Toerisme is geen bedrijfstak op zich, maar heeft betrekking op een groot aantal producten en diensten die vanuit verschillende bedrijfstakken aan consumenten, waaronder ook toeristen, worden geleverd. Daarbij gaat het om karakteristiek toeristische bedrijven als hotels, maar ook om vervoersdiensten zoals het OV en om detailhandel.

De nieuwe Arbeidsmarktmonitor Toerisme, ontwikkeld binnen het Data Center Toerisme (DCT), geeft voor het eerst een integraal overzicht van allerlei aspecten rond arbeid/werkgelegenheid voor de sector toerisme en/of onderdelen daarbinnen. Variërend van het aantal bedrijven, banen en baankenmerken tot arbeidsmobiliteit, onderwijs en baankansen.

Bij de ontwikkeling van de Arbeidsmarktmonitor Toerisme is nauw samengewerkt met ABF Research. De resultaten geven niet alleen inzicht in allerlei aspecten voor de toeristische sector, maar zetten de uitkomsten ook in een landelijk perspectief. Verder bestaat de mogelijkheid om cijfers te verbijzonderen naar bijvoorbeeld provincies en arbeidsmarktregio’s. De resultaten in de arbeidsmarktmonitor hebben betrekking op 2018. De cijfers van 2019 zijn nu zichtbaar.

Wil jij weten hoe de arbeidsmarkt er in jouw regio uit ziet? Of wil je zelf analyses maken binnen een bepaalde subbranche? Bekijk dan ons nieuwe dashboard Arbeidsmarktmonitor Toerisme 2018. Daarnaast is er een samenvatting beschikbaar met de belangrijkste resultaten.

Bekijk de publicatie

Wil jij weten hoe de arbeidsmarkt er in jouw regio uit ziet? Of wil je zelf analyses maken binnen een bepaalde subbranche? Bekijk dan ons nieuwe dashboard.

Ga naar de monitor

Kennissessie Arbeidsmonitor Toerisme 2020/11/12