Publicatie

Handreiking Bezoekersmanagement

Thema: Bezoekers­management

De behoefte om bezoekersstromen te kunnen beïnvloeden is momenteel groot en actueler dan ooit. Dit vraagstuk kent echter niet één landelijke, uniforme oplossing, maar vraagt om lokaal maatwerk. De Handreiking Bezoekersmanagement bevat een algemeen stappenplan om bezoekersmanagement effectief in te zetten voor toeristische (stads)centra en (natuur)recreatiegebieden. 

Bezoekersmanagement gaat over het sturen van bezoekersstromen. De afgelopen jaren zagen we dat het op sommige plekken op sommige momenten te druk is in ons land. Om dit te veranderen, is grip nodig op gedrag. In het toeristische werkveld is dit een relatief nieuw aandachtsgebied. 

Tijdens de coronapandemie werd volop geëxperimenteerd met bezoekersmanagement, vooral op regionale en lokale schaal. Met een focus op landelijke afstemming zorgt NBTC hierbij voor samenhang en samenwerking. Het doel is om succesvolle aanpakken en oplossingen op meer plaatsen in te zetten, zodat veiligheid, leefbaarheid en beleving straks in balans zijn op bestemmingen in heel Nederland.  

Bekijk de publicatie

Wil jij aan de slag met bezoekersmanagement voor toeristische (stads)centra en (natuur)recreatiegebieden?

Ga naar de handreiking

Bekijk hieronder de presentatie die Bastiaan Overeem over de Handreiking Bezoekersmanagement gaf op de ToerismeTop 2020.

Handreiking bezoekersmanagement