Bezoekers­management - NBTC

Bezoekers­management

Bezoekersmanagement draagt bij aan veiligheid, leefbaarheid en beleving. Het is daarmee een belangrijk thema voor de duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland. De behoefte om bezoekersstromen te beïnvloeden is groot en actueler dan ooit. Lees er meer over in deze kennisbank.

Waarom bezoekersmanagement?

De afgelopen jaren hebben we gezien dat het op sommige plekken op sommige momenten in ons land te druk is. Ongewenste drukte moet, zeker tijdens de coronapandemie, voorkomen worden. Dit is niet alleen op korte termijn vanwege veiligheids- en gezondheidsredenen van belang, maar ook op de langere termijn voor de leefbaarheid van de bewoners en de beleving van bezoekers.

Door de coronapandemie is de capaciteit van de openbare ruimte beperkt en is er sneller een opgave op het gebied van veiligheid. Bij een aantal toeristische centra en recreatiegebieden speelde het vraagstuk van drukte in een bepaalde periode al langer. Daarnaast speelt voor sommige Natura2000 recreatiegebieden ook het vraagstuk rond het behouden en versterken van de natuur en/of erfgoed. Ook is het van belang dat bezoekersmanagement op de langere termijn ingezet wordt om de beleving en leefbaarheid van een bestemming te vergroten.  

Binnen de Landelijke Data Alliantie (LDA) bestaat de behoefte aan data en inzichten ten behoeve van bezoekersmanagement ook al langer. Er zijn afspraken gemaakt wat er vanuit een landelijk perspectief op dit vlak aan data gegenereerd, verzameld en gedeeld zou moeten worden.

Wat kun je van NBTC verwachten?

Bezoekersmanagement in de publieke ruimte is een relatief nieuw thema, echte succesverhalen komen nu pas tot stand. Er moet dus nog volop worden geëxperimenteerd met name op regionale en lokale schaal. De komende periode gaat NBTC faciliteren, zorgen voor samenhang, focus en onderlinge afstemming en nemen we volgende stappen:

  1. Verzamelen van relevante data en inzichten
  2. Kennisuitwisseling en verbinden relevante stakeholders
  3. Ontwikkelen toolkit
  4. Pilots

Algemeen

Publicatie

Handreiking Bezoekersmanagement

22 sep. 2020

De behoefte om bezoekersstromen te kunnen beïnvloeden is momenteel groot en actueler dan ooit. Deze handreiking bevat een algemeen stappenplan om bezoekersmanagement effectief in te zetten voor toeristische (stads)centra en (natuur)recreatiegebieden.

Lees verder
Publicatie

Vergelijking instrumenten voor bezoekersmanagement

26 nov. 2020

Het Data & Development Lab geeft antwoord op verschillende vragen over de vergelijking van instrumenten voor bezoekersmanagement.

Lees verder

Projecten regionalisering data

Publicatie

Regionaal inzicht in toeristische druk: capaciteit en bezetting

29 okt. 2020

Het Data Center Toerisme geeft tevens inzicht in de toeristische druk per regio door het in beeld brengen van de capaciteit en bezetting.

Lees verder
Publicatie

Regionaal inzicht in toeristische druk: intensiteit en dichtheid

29 okt. 2020

Het Data Center Toerisme geeft inzicht in de toeristische druk per regio door het in beeld brengen van de toeristische intensiteit en dichtheid.

Lees verder

Mogelijkheden databronnen

Publicatie

‘Nederland van boven’: het gebruik van satellietbeelden voor toerisme en recreatie

10 dec. 2020

Het gebruik van satellietbeelden voor toerisme en recreatie.

Lees verder
Nieuws

Google geeft inzicht in bezoek aan winkels, recreatieplekken en parken in tijden van corona

21 apr. 2020

Google geeft inzicht in bezoek aan winkels, recreatieplekken en parken in tijden van corona.

Lees verder

Relevante statements

Statement

Reactie NBTC t.a.v. advies Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

2 okt. 2019

Vrijdag 6 september heeft de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) haar advies ‘Waardevol Toerisme: onze leefomgeving verdient het’ gepubliceerd.

Lees verder
Statement

NBTC en het debat over toerisme in Amsterdam

19 sep. 2019

Onze hoofdstad heeft een enorme aantrekkingskracht op buitenlandse bezoekers. Dit is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Deze populariteit maakt van Amsterdam een effectief middel voor een betere spreiding van bezoekers over ons land.

Lees verder

Nieuwsberichten

Nieuws

Hotspots Giethoorn, Kinderdijk en de Zaanse Schans starten draagkrachtonderzoek

2 juli 2020

Giethoorn, Kinderdijk en de Zaanse Schans werken samen met NBTC aan het project ‘Hotspots’.

Lees verder
Nieuws

Google geeft inzicht in bezoek aan winkels, recreatieplekken en parken in tijden van corona

21 apr. 2020

Google geeft inzicht in bezoek aan winkels, recreatieplekken en parken in tijden van corona.

Lees verder