Foto: © Frans Lemmens via Hollandse Hoogte
Kennisbank

Bezoekers­management

Bezoekersmanagement is een belangrijk thema voor de duurzame ontwikkeling van bestemming Nederland. De behoefte om bezoekersstromen te beïnvloeden is groot en actueler dan ooit.  

Wat doet NBTC? 

NBTC faciliteert steden en regio’s in kennisuitwisseling rondom bezoekersmanagement in de publieke ruimte. Hiernaast zorgt NBTC voor (inter)nationale inspiratie, landelijke coördinatie en verbinding tussen relevante stakeholders.  

De basis 

In deze kennisbank brengen wij alle informatie over bezoekersmanagement bij elkaar. Vertrekpunt is de Handreiking Bezoekersmanagement, met hierin een overzicht van de beschikbare kennis, meetinstrumenten en theorie over gedragsbeïnvloeding. 

Verder naar beneden vind je de opgedane inzichten uit de praktijk, waaronder resultaten van veldstudies. 

Publicatie

Handreiking Bezoekersmanagement

22 sep. 2020

Een algemeen stappenplan voor effectief bezoekersmanagement in toeristische (stads)centra en natuur)recreatiegebieden.

Lees verder
Publicatie

Meetinstrumenten

3 sep. 2021

Toeristische data: van meten en vergelijken naar voorspellen.

Lees verder
Artikel

Gedragstheorie

3 sep. 2021

Het hoe en waarom van het verleiden van bezoekers tot keuzes die drukte beheersbaar maken.

Lees verder

Ervaringen uit de praktijk 

Tijdens de coronapandemie is er volop geëxperimenteerd met bezoekersmanagement, met name op regionale en lokale schaal. Dit leidde tot interessante inzichten. 

Met een focus op landelijke afstemming zorgt NBTC hierbij voor samenhang en samenwerking. Het doel is om succesvolle aanpakken en oplossingen op meer plaatsen in te zetten, zodat veiligheid, leefbaarheid en beleving straks optimaal zijn op bestemmingen in heel Nederland.  

Artikel

Natuur(recreatie)gebieden

3 sep. 2021

Verschillende parken, stranden en andere recreatiegebieden passen bezoekersmanagement op verschillende manieren toe. Een verkenning.

Lees verder
Publicatie

Binnensteden

3 sep. 2021

Binnensteden hebben een specifieke, vaak unieke dynamiek. Hoe pas je op dit soort locaties bezoekersmanagement toe?

Lees verder

Nieuwsberichten

Nieuws

Hotspots Giethoorn, Kinderdijk en de Zaanse Schans starten draagkrachtonderzoek

2 juli 2020

Giethoorn, Kinderdijk en de Zaanse Schans werken samen met NBTC aan het project ‘Hotspots’.

Lees verder
Nieuws

Google geeft inzicht in bezoek aan winkels, recreatieplekken en parken in tijden van corona

21 apr. 2020

Google geeft inzicht in bezoek aan winkels, recreatieplekken en parken in tijden van corona.

Lees verder