Foto: © Sjoerd Bracke & Cuno de Bruin

Bewonersprofijt

De groei van de bezoekerseconomie is niet langer een doel op zich. Het kan en moet een bijdrage leveren aan de maatschappelijke ontwikkelopgaven van Nederland. Denk aan leefbaarheid op het platteland, banen in krimpgebied of het vitaal houden van onze binnensteden. 

In lijn met de toekomstvisie Perspectief 2030, zet NBTC zich samen met de sector elke dag in voor de duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland. Een bestemming waarin iedereen profiteert van toerisme: bezoekers, bedrijven én bewoners.   

De stem van bewoners

Dat betekent dat bewoners een duidelijke stem in de ontwikkeling van een bestemming moeten krijgen. Hun wensen en behoeften zijn zeer belangrijk. Want het zijn juist de bewoners die de bestemming máken. Kortom: het is de hoogste tijd voor een actievere rol van bewoners in de ontwikkeling van bezoek in en naar Nederland. NBTC pakt deze handschoen graag samen met de toeristische- en aanverwante sectoren op. 

Lees er alles over in deze kennisbank en bekijk de video over bewonersprofijt.

Bewonersprofijt van toerisme

Aan de slag 

Het is van belang dat bewoners een permanente plek krijgen in bestemmingsontwikkeling. En dat we ontwikkelingen aanjagen die ook de bewoners ten goede komen. Veel bestemmingen zijn echter nog zoekende naar hun rol hierin en de beste manier om dit aan te pakken. Draagvlak onder bewoners, beleving en betrokkenheid worden vooral bepaald op lokaal niveau en zijn sterk persoonsgebonden. Het vraagt dus om zowel landelijke inzet als lokaal maatwerk. Niet alle vragen kunnen meteen worden beantwoord, maar starten, leren en delen is wat ons betreft het devies.  

Programma Bewonersprofijt 2022

In 2022 werkt een collectief van partners samen met als doel om de aanpak om bewonersprofijt van toerisme te vergroten. Dit kan door kennisuitwisseling, best/worst practices te delen en door gezamenlijk methodes uit te proberen. Samen met regio’s, provincies, gemeenten en kennisinstellingen zijn we aan de slag gegaan om quick wins te identificeren. En om deze in de praktijk uit te proberen. 

Eerdere acties

In Nederland beginnen we gelukkig niet op nul. Al in 2019 experimenteerde NBTC tijdens het eerste Democratiefestival met verschillende dialoogvormen. Ook voerden we in samenwerking met IPSOS een onderzoek uit naar het bewonerssentiment ten aanzien van toerisme. Daarnaast initieerden we samen met het Nederlands Debat Instituut in de Gemeente Stichtse Vecht een debat met bewoners en publiceerden we de toolkit ‘bewoners betrekken bij de toekomst van toerisme’.   

Uit een online kennisuitwisseling in mei 2021 met zestien ervaringsdeskundigen rond het thema ‘bewoners betrekken’, werden succesfactoren en aandachtspunten helder. Bekijk hier de uitkomsten

Meer informatie? Meedoen?

Wil je meer weten? Aansluiten bij één van de kennissessies op dit onderwerp of op een andere manier aan de slag met dit onderwerp? Neem contact op met Thijs de Groot via tdegroot@holland.com

Actueel in 'Bewoners betrekken'

Categorie: Publicatie

Toolkit Bewoners betrekken bij toekomst toerisme

16 juli 2020

Om gemeenten, regio’s en DMO’s te inspireren en hen praktische handvatten te geven, heeft NBTC een toolkit ontwikkeld met voorbeelden, best practices en tips om de belangen van bezoekers, bedrijven én bewoners in balans te laten zijn.

Categorie: Statement

Reactie NBTC t.a.v. advies Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

2 oktober 2019

Vrijdag 6 september heeft de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) haar advies ‘Waardevol Toerisme: onze leefomgeving verdient het’ gepubliceerd.

Categorie: Statement

NBTC en het debat over toerisme in Amsterdam

19 september 2019

Onze hoofdstad heeft een enorme aantrekkingskracht op buitenlandse bezoekers. Dit is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Deze populariteit maakt van Amsterdam een effectief middel voor een betere spreiding van bezoekers over ons land.