Privacy & cookieverklaring DutchCyclingLifestyle.com

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 6-12-2023

Uw privacy is voor het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring;

 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;

 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;

 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;

 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat we bij onze diensten en onze webpagina doen met informatie die we over u te weten komen. Door gebruik te maken van één van onze diensten, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Per onderwerp wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen en voor hoe lang wij deze gegevens bewaren, met welk doel dit gebeurt en op basis van welke grondslag. Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) via de gegevens onderaan deze verklaring.

Onze diensten

DutchCyclingLifestyle.com is een campagnesite met daarop een interactieve AI-tool waarmee straten door de gebruiker fietsvriendelijk kunnen worden gemaakt.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, namelijk telefonisch, per post of per e-mail. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;

 • Bedrijfsnaam (eventueel);

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Eventuele informatie die u zelf afgeeft als inhoud van een bericht of gesprek.

Deze gegevens hebben wij nodig om uw contactverzoek in behandeling te nemen, omdat u ons heeft gevraagd om contact op te nemen. Wij bewaren deze informatie totdat we denken dat u tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden. Indien het contactmoment leidt tot een overeenkomst, bewaren wij die gegevens zo lang als die overeenkomst voortduurt.

Verstrekking aan derden

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
  • Dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;

  • De goede uitvoering van onze werkzaamheden binnen de bestaande (werk)relatie;

  • U hier toestemming voor geeft;

  • De behartiging van onze (gezamenlijke) belangen (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren);

  • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De volgende derden verwerken uw persoonsgegevens:

 • Onze cookie-dienstverleners (zie hieronder); 

 • Onze IT-dienstverleners;

 • Onze partners en intermediairs.

Cookies

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookie; Entiteit; waarborgen Soort Type Bewaartermijn Doel
Google Analytics - Google LLC, Amerika, PrivacyShield, Privacyverklaring Analytisch Https-cookie Maximaal 2 jaar Cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we: - een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten; - Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven; - verder geen gegevens delen met Google; en - we geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.
Google TagManager - Google LLC, Amerika, PrivacyShield, Privacyverklaring Functioneel Https-cookie Sessie Beheert tags op de website zodat deze correct geïndiceerd worden.
Diversen: First party cookies met strikt functionele doeleinden. Functioneel Http-cookie Maximaal 2 jaar Cookies die noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk maken, zoals het inladen en tonen van lettertypen. Maakt het mogelijk om de cookiebanner te tonen en deze te laten werken, maar ook ter beveiliging van de website.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook graag hun privacyverklaringen.

Social media

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Met behulp van deze buttons kunt u ervoor kiezen om via uw eigen social media-account bij deze diensten aan te geven dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten of om onze pagina te delen met uw netwerk. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van uw persoonlijke social media-websitepagina’s. Als u op een social media button klikt, kan door de betreffende dienst één of meerdere cookie(s) ter uw herkenning worden geplaatst. Op het gebruik van dergelijke social mediawebsites is de privacyverklaring van de betreffende dienst van toepassing:

De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook en LinkedIn en wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn en Facebook stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies in- en uitschakelen

U kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige opties van onze website werken dan mogelijk niet goed meer. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze website of één van onze diensten wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Uw rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.

 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.

 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.

 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Afhankelijk van de informatie die we van u hebben, kunnen wij u vragen om dit te doen door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder. Voor Nederland heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact en bedrijfsgegevens

Stichting Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen
Pr. Catharina-Amaliastraat 5
2496 XD te 's-Gravenhage
Website: https://www.nbtc.nl
E-mailadres: privacy@holland.com
Telefoonnummer: +31 70-3705705
KvK-nummer: 27192610