Nieuws

Voedselsystemen van de toekomst - Grüne Woche

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de provincies en NBTC hebben de krachten gebundeld om Landelijk Nederland op de Internationale Grüne Woche in Berlijn onder de aandacht te brengen.

Vanuit ‘voedselsystemen van de toekomst’, het thema van het Nederland paviljoen, wordt verbinding gelegd tussen de agrarische sector en de bezoekerseconomie. Bezoekers van het paviljoen staat een unieke ervaring te wachten in het pop-up museum: Land of Future Food. Iedere provincie presenteert hier een innovatief streekproduct. Aan de hand van de producten wordt in het museum het unieke verhaal van het landschap, de regio en de beleving van de plek verteld. Bezoekers worden middels QR codes vervolgens online verder geïnspireerd om Nederland te ontdekken. Bezoek kan een waardevolle bijdrage leveren aan de vitaliteit van het landelijk gebied en biedt kansen voor agrariërs.

NBTC zet zich reeds in voor de ontwikkeling van het Landelijk Gebied en specifiek op streekproducten en agrotoerisme. Een greep uit de activiteiten:

Stand Niederlande Grüne Woche 2024

Agrotoerisme is in opkomst en de behoefte bij de consument aan authentiek, gezond en ambachtelijk geproduceerd eten biedt kansen als het gaat om lokale en regionale streekproducten. Naast een extra inkomen voor agrariërs biedt het ook kansen voor korte(re) ketens, betere verbinding tussen boer en bewoner, groei van het bewustzijn ten aanzien van de herkomst van ons voedsel en een hernieuwde beleving van en waardering voor het platteland en de natuur. Om een duurzame ontwikkeling tot stand te brengen is samenwerking tussen de agrarische sector en vrijetijdssector van groot belang.

De deelname aan de Grüne Woche is een van de activiteiten vanuit de landelijke samenwerking agrotoerisme waarin naast ministerie LNV en NBTC ook LTO Nederland, Wageningen University & Research en provincies en regio’s betrokken zijn.

Nederland heeft ontzettend mooie producten te bieden. Regionale producten zijn niet alleen lekker, maar ook duurzaam en dragen bij aan een vitaal platteland. De koppeling aan toerisme biedt extra kansen voor een goed verdienmodel voor de boer. De opkomst van agrotoerisme is daarom een mooie ontwikkeling.
Minister Piet Adema

Meer weten?

Neem gerust contact op!

Anne-Li Schydlowski

Anne-Li Schydlowski

Projectmanager

Jacqueline Lijs

Projectmanager