Nieuws

Viering 50 jaar UNESCO Werelderfgoed

Nederlandse jeugd nauwelijks bekend met Werelderfgoed: slechts 4% van bezoekers Nederlands werelderfgoed is tussen 14 en 17 jaar.

Hoewel de bekendheid van Werelderfgoed onder Nederlanders is toegenomen, zijn het nog altijd vooral ouderen die Werelderfgoed-locaties bezoeken. Van de jeugd (14-17 jaar) geeft ruim een kwart aan niet geïnteresseerd te zijn in een bezoek aan een Nederlandse erfgoedlocatie en/of een Werelderfgoed-locatie in Nederland bezocht te hebben. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Stichting Werelderfgoed Nederland en het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). Op 16 november a.s. wordt internationaal gevierd dat het Werelderfgoedverdrag 50 jaar bestaat. De resultaten van het onderzoek worden tijdens een feestelijke middag onder leiding van Dolores Leeuwin op Werelderfgoed Schokland gepresenteerd.

Bekendheid onder scholieren gestegen

Het goede nieuws is dat meer Nederlandse jongeren tussen de 14 en 17 jaar weten dat er zoiets als Werelderfgoed bestaat. De bekendheid met de term Werelderfgoed is gestegen tot ruim 60%. Echter de helft van deze groep weet van geen enkele Werelderfgoed-locatie dat het tot UNESCO Werelderfgoed behoort. De Waddenzee en Kinderdijk zijn het meest bekend bij jongeren tussen 14 en 17 jaar. Opvallend is dat veel jongeren wel een UNESCO Werelderfgoed-locatie in het buitenland kunnen noemen. Voor de Nederlandse Werelderfgoed-locaties geldt dat de bekendheid met Werelderfgoed in de regio beter is dan de landelijke bekendheid.

Viering 50 jaar Werelderfgoedverdrag

Op woensdag 16 november wordt wereldwijd de 50e verjaardag van de eerste ondertekening van het Werelderfgoedverdrag gevierd. Het verdrag is bedoeld om cultureel en natuurlijk erfgoed dat van unieke en universele waarde is voor de mensheid beter te kunnen bewaren voor toekomstige generaties. Landen die dit verdrag ondertekenen zetten zich in voor bescherming, behoud en toegankelijkheid van Werelderfgoed. In het Koninkrijk der Nederlanden kennen we twaalf UNESCO Werelderfgoed-locaties. Deze plekken vertellen verhalen over ons verleden, de mensen en onvervangbare natuur.

Boris van der Ham, voorzitter Stichting Werelderfgoed Nederland:
“Als maatschappij zijn we verantwoordelijk voor de bescherming, het behoud, het toegankelijk maken én doorgeven aan toekomstige generaties. Daarom staat de viering vandaag op Schokland, het eerste Werelderfgoed in ons Koninkrijk, ook in het teken van het betrekken van de jeugd bij het Werelderfgoed.”

Jos Vranken, NBTC:
“Een belangrijke pijler van Perspectief 2030, de nationale visie op toerisme, is de spreiding van internationaal bezoek naar de regio. We richten ons onder meer op het beter beleefbaar, boekbaar en zichtbaar maken van cultureel erfgoed om daarmee waardevol bezoek in de regio aan te trekken. Dit doet we onder meer door samenwerkingsverbanden te initiëren, kennis en inzichten uit te wisselen, het cultuuraanbod te versterken op plekken waar dit wenselijk is en de internationale zichtbaarheid van cultureel erfgoed te vergroten. Met de samenwerking met Stichting Werelderfgoed Nederland kan NBTC de zichtbaarheid van dit bijzondere erfgoed vergroten en een aanzet geven voor een dialoog over de kracht van Werelderfgoed.”

Meer weten over het onderzoek?

Het rapport dat Kantar Public heeft opgesteld naar aanleiding van het onderzoek naar de bekendheid van Werelderfgoed onder Nederlanders is beschikbaar als download.

Lees het rapport