Publicatie

Regionaal inzicht in toeristische druk: capaciteit en bezetting

Thema: Nieuws

De regionale bezetting varieert gedurende het jaar. In de zomer wordt over het algemeen de hoogste bezetting gerealiseerd. De hoogste regionale bezettingsgraad (maandgemiddelde) komt dan uit op 70 procent. In de winter zijn er regio’s waar de geopende accommodaties gemiddeld slechts zo’n vijf procent bezetting halen. Kortom de bezetting varieert  nogal, niet alleen gedurende het jaar, maar ook tussen regio’s. Door de wet van vraag en aanbod, waardoor het interessant is een bedrijf te starten, is de capaciteit toegenomen. Als gevolg hiervan zien we de groei in het aantal gasten niet altijd (in gelijke mate) terug in groei van de bezettingsgraden over de jaren. Dit blijkt uit een nieuw project van het Data Center Toerisme (DCT). Bekijk de resultaten van het project ‘Regionale toeristische druk: intensiteit en dichtheid’.

De afgelopen jaren zien we dat het toerisme enorm is gegroeid in Nederland. In 2019 hebben we circa 20,1 miljoen internationale verblijfsbezoekers verwelkomd. Daarnaast zijn Nederlanders nog eens 25,8 miljoen keer in eigen land verbleven. De groei van het aantal bezoekers levert economisch veel op, maar kan ook zorgen voor een ecologische druk op bepaalde plekken en een impact op de leefbaarheid van de bewoners. Hoe druk is het nu eigenlijk op verschillende plekken in Nederland? En hoe heeft deze druk zich de afgelopen jaren ontwikkeld?

Het DCT is eerder dit jaar een tweetal projecten gestart om de toeristische druk in kaart te brengen. De toeristische druk kan op verschillende manieren worden geduid. In het eerste project  zijn we dieper ingegaan op de toeristische intensiteit en dichtheid van een gebied. Een andere manier om naar toeristische druk te kijken, is de capaciteit en bezetting van logiesaccommodaties binnen een regio. Op zich zijn dat beiden geen nieuwe gegevens, maar nog niet eerder is dit op regionaal niveau (specifiek Corop-gebieden) gecombineerd tot bezettingsgraden. Door de uitkomsten van dit project kan onder andere inzichtelijk worden gemaakt of de beschikbare capaciteit in een regio vaak al redelijk goed bezet is, en zo ja, voor welke periode(n) dit dan het geval is.

Tot voor kort konden we bezettingsgraden alleen op provincie niveau berekenen. Aangezien de toeristische druk zeer lokaal kan zijn heeft het DCT een regionale verdieping aangebracht in toeristische druk cijfers. Als resultaat van dit project is de bezetting nu in kaart gebracht voor de meeste van de 40 Corop-gebieden die Nederland rijk is. De bezetting is per maand beschikbaar, voor de jaren 2013 tot en met 2019, zodat ook ontwikkelingen in de bezettingsgraden goed zichtbaar zijn. We zijn ons ervan bewust dat drukte nog lokaler kan zijn dan op dit regionale niveau. Het DCT ziet deze analyse dan ook als een eerste regionale verdiepingsslag en gaat onderzoeken of het in een bepaalde gebieden mogelijk is om de cijfers nog verder te detailleren.

Onderstaand de meest opvallende zaken in de regionale toeristische druk, kijkend naar het uitgangspunt van bezetting.

Bezetting

Op het regionale niveau van Corop-gebieden is er in geen enkele regio sprake van continue dusdanig hoge bezettingsgraden, dat je op basis daarvan zou kunnen concluderen dat de betreffende regio jaarrond een enorm tekort aan capaciteit heeft.

Bij zowel de bezettingsgraden van hotels als de bezettingsgraden van verblijf recreatieve accommodaties zie je in de meeste regio’s een behoorlijk verschil tussen hoog- en laagseizoen. Bij deze laatste categorie accommodaties zijn de seizoensinvloeden over het algemeen echter groter dan bij hotels. De bezettingsgraden van hotels liggen over het algemeen ook hoger dan de bezettingsgraden van andere typen logiesaccommodaties (bungalows, campings en groepsaccommodaties). De hoogste toeristische druk vanuit het oogpunt van bezetting zien we terug bij regio’s van de grootste steden en in Zeeland. In die zin laat bezetting een vrij vergelijkbaar beeld van regionale toeristische druk zien als de toeristische intensiteit of dichtheid.

Meer weten over de toeristische druk in uw regio? Voor alle resultaten verwijzen we naar bijgaande Excel bestanden. Het bestand dat inzicht geeft in de aantallen gasten en overnachtingen in elk Corop-gebied vindt u hier. Deze gegevens waren nodig om de bezetting op regionaal niveau te kunnen berekenen. De uitkomstem van de capaciteit en bezetting per regio vindt u hier. Er is tevens een publicatie beschikbaar met een uitgebreide toelichting hoe we tot deze resultaten zijn gekomen en hoe u deze gegevens goed kan interpreteren.

Bekijk de publicatie

Ben je benieuwd naar de regionale toeristische druk in jouw regio?

Download de publicatie