Nieuws

Erik Cornelissen toegetreden tot Raad van Toezicht NBTC

Per juni 2023 is Erik Cornelissen toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen. De raad heeft een belangrijke controle- en adviestaak en brengt haar kennis en expertise in ten behoeve van het realiseren van de missie van NBTC: een duurzame ontwikkeling van bestemming Nederland.

Jos Vranken: “Met het aflopen van de zittingstermijn van Harm Kreulen zijn we op zoek gegaan naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht en voorzitter van de Audit Commissie. Ik ben blij met de benoeming van Erik, die op basis van zijn achtergrond, kennis en ervaring uitstekend in het profiel past. Ik kijk uit naar de samenwerking. Het feit dat hij de zoon is van wijlen Hans Cornelissen, voormalig algemeen directeur van het toenmalige NBT, is een bijzondere toevalligheid.”

Erik Cornelissen is sinds maart 2021 Director M&A van CLIQ Digital AG, een Duits beursgenoteerd bedrijf dat multi-content streaming services aan consumenten biedt. Daarvoor was hij in diverse financiële en juridische rollen werkzaam in de media sector (o.a. Endemol, Talpa, BlazHoffski/Warner Bros) en enige jaren in executive search bij Korn Ferry. Hij startte zijn carrière in de fiscale advocatuur bij Stibbe. Naast zijn zakelijke activiteiten heeft Erik Cornelissen ruime toezichthoudende ervaring bij zowel commerciële bedrijven, NGO’s en sportorganisaties, waaronder de afgelopen negen jaar als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Hij studeerde fiscaal recht in Leiden en is woonachtig in Amsterdam.

Erik Cornelissen: “Ik ben trots op ons land en wat ons land haar bewoners en bezoekers te bieden heeft. Ik zie er naar uit een bijdrage te leveren aan de ambitie van NBTC om de bestemming Nederland toekomstbestendig te ontwikkelen zodat in 2030 iedere Nederlander profijt heeft van toerisme. Dat is een uitdagende opgave maar ik geloof er in dat bewoners, bezoekers en bedrijven dat samen kunnen realiseren. Daarnaast is het voor mij persoonlijk extra bijzonder een steentje bij te kunnen dragen aan de organisatie waar mijn vader in de jaren '80 en '90 leiding aan heeft gegeven."

De Raad van Toezicht van NBTC heeft als belangrijkste taak het wettelijk toezicht op de organisatie en adviseert de directie over strategische onderwerpen zoals de koers van de organisatie en de lange termijn ontwikkeling van de bestemming Nederland. Naast Erik Cornelissen bestaat de Raad van Toezicht uit Han Polman (voorzitter), Walter Drenth, Paul Geraeds, Angelique Lombarts, Désirée van Gorp en Sybrand Buma.