Programma’s van NBTC

Clusters van activiteiten  

Werken aan de duurzame ontwikkeling van bestemming Nederland doen we via programma’s: clusters van activiteiten waarmee we de meeste impact kunnen maken. Binnen die programma’s werken we nauw samen met partners, van binnen én buiten onze sector. Want door maatschappelijke uitdagingen integraal aan te pakken, maken we die impact zo groot mogelijk. Het zorgt ervoor dat we in de sector allemaal met dezelfde dingen bezig zijn. En dat die activiteiten elkaar versterken.   

Positieve impact op Nederland én de eigen bestemming 

Aanhaken bij een programma is voor beleidsmakers, DMO’s, toeristische (koepel)organisaties, ondernemers en kennispartners dé manier om bij te dragen aan de transitie die we willen maken: naar een bezoekerseconomie waarvan iedereen profiteert. Ook jouw eigen bestemming.

Kennis, advies en uitvoeringskracht

Binnen onze programma’s wisselen we kennis uit met alle betrokken partijen en werken we aan concrete activiteiten gericht op onderzoek (data & inzichten), strategie, positionering, aanbodontwikkeling en marketing.  

Doelen NBTC

Via onderstaande programma’s werken we aan de volgende ambities:

  • Bezoekers voegen waarde toe aan lokale gemeenschappen.
  • Gasten bezoeken andere plekken, op andere momenten.
  • Bezoek heeft een lagere ecologische voetafdruk.
  • Nederland heeft een sterke internationale concurrentiepositie.
  • Sector, kennisinstellingen en overheden werken integraal samen, voor een toekomstbestendig en integraal toerismebeleid.
Programma's

Dynamische steden

Programma's

Cultureel erfgoed

Programma's

Bezoekers­management

Kennisbank

Landelijk gebied

Programma's

Verduurzaming gedrag

Programma's

Reputatie Nederland

Programma's

Congresprogrammering

Programma's

Data en inzichten

Programma's

Bewonersprofijt