Nieuws

NBTC tekent Glasgow Declaration tijdens klimaattop

Samen met andere partijen tekent NBTC de Glasgow Declaration - een initiatief van onder meer de UNWTO dat is gelanceerd tijdens de klimaattop COP26. Met de ondertekening van de verklaring ondersteunen we de internationale klimaatdoelen: 50% minder CO2 in 2030 en een netto-uitstoot van (vrijwel) nul in 2050. Bovenal committeren we ons aan de afgeleide ambities voor de toeristische sector.

Toerisme is wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer 8% van de totale carbon footprint. De United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) van de Verenigde Naties voorspelt bovendien een toename van toerisme-gerelateerde uitstoot van 25% tot 2030. Daarmee heeft de sector een belang én verantwoordelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen fors terug te brengen.

Met de Glasgow Declaration committeert NBTC zich, samen met andere aan toerisme gelieerde partijen, specifiek aan de klimaatambities voor bestemming Nederland. Ook verklaren we dat we ons met geplande acties blijven inzetten om die ambities te helpen realiseren. Dat kan alleen als we samenwerken met andere partijen. Want duurzaamheid is een complex thema dat veel facetten van toerisme en zakelijk bezoek raakt.

Initiatieven rond duurzaamheid

Met de in 2018 gepubliceerde visie Perspectief 2030, liet de sector al zien dit thema serieus te nemen. Onder meer door ‘Duurzaamheid Moet’ op te nemen als één van de vijf strategische pijlers, op onze weg naar een toekomstbestendige bestemming Nederland. Via een aantal projecten zijn de eerste stappen gezet. Bijvoorbeeld met de actieagenda van de Taskforce Gastvrijheidssector, waarin het Rijk, provincies, gemeenten, NBTC, kennisinstellingen en de sector samen participeren. Zo werkt de taskforce momenteel aan de onderzoeksagenda voor verduurzaming van de toeristische sector. Daarnaast wordt gewerkt aan een overzicht van regelingen en instrumenten voor ondernemers in de toeristische sector waarmee ze innovatie, verduurzaming en digitalisering praktisch en financieel kunnen bevorderen. Ook in haar eigen activiteiten stelt NBTC verduurzaming van de bestemming Nederland centraal.

Samen optrekken met de sector

Jos Vranken, Algemeen Directeur NBTC: “Ook de komende jaren wil NBTC samen met partners gericht inzetten op verschillende vraagstukken rond duurzaamheid. Denk aan het verleiden van bezoekers tot het maken van duurzame keuzes. Of bestemmingen ondersteunen bij het versnellen van de verduurzaming van hun toeristisch aanbod. Geen gemakkelijke, maar wel een mooie en noodzakelijke uitdaging waar we graag gezamenlijk de schouders onder zetten. We nodigen andere partijen in Nederland dan ook uit om ook de Glasgow Declaration te ondertekenen en met ons deze uitdaging en kans aan te gaan.”

Meer informatie/meedoen?

Ook Merk Fryslân ondertekent de verklaring. Wil je meer informatie? Meedenken? Meedoen met NBTC? Neem contact op met Conrad van Tiggelen, Manager Strategy & Branding via cvantiggelen@holland.com.