Nieuws

Startschot themajaar Ode aan het Landschap 2021

In het Limburgs Museum in Venlo is op 8 oktober met de opening van de tentoonstelling Machtige Maas, Muze Monster Moeder en Moordenaar het startschot gegeven voor het themajaar Ode aan het Landschap. In 2021 werken zeven partners samen in dit themajaar dat meer kennis, aandacht en waardering wil genereren voor ‘ons eigen’ Nederlandse landschap. Een heel jaar lang zijn er kunstprojecten, tentoonstellingen en excursies in de Achterhoek, Flevoland, Friesland, in de Hollandse Waterlinies, Limburg, Nationale Parken en Noord-Holland. De eerste tentoonstelling van het themajaar vertelt het verhaal van de machtige Maas, de rivier die het leven van de Limburgers al eeuwenlang vormt.

Maatschappelijke opgave

Ode aan het Landschap is de eerste in een nieuwe opzet van de themajaren zoals die al langer worden georganiseerd door NBTC in samenwerking met meerdere, wisselende, partners. Was tot nu toe vooral het doel van de themajaren het aantrekken en spreiden van (inter)nationale toeristen, vanaf volgend jaar ligt de nadruk, naast spreiding van bezoek, op een maatschappelijke opgave - in 2021 meer kennis, aandacht en waardering genereren voor het Nederlandse landschap. 

Conrad van Tiggelen, directeur Strategy & Branding bij NBTC: 'Met de innovatie van onze themajaren willen we vanaf 2021 aansluiten bij de toeristische visie 'Perspectief 2030' dat zich richt op het gemeenschappelijk belang van toerisme voor bezoekers, bedrijven én bewoners. We zetten volgend jaar het Nederlandse landschap centraal in al zijn facetten: de historische verhalen maar ook de invloed van de mens op de natuur, de schoonheid van het landschap maar ook de kwetsbaarheid ervan'. 

Themajaar Ode aan het Landschap - 2021

Nergens ter wereld is het landschap op korte afstand zó divers als in Nederland. Maar het vertelt steeds hetzelfde verhaal: de eeuwenoude verbinding tussen mens en natuur. En net zo lang vormt het Nederlandse landschap een inspiratiebron voor schilders, schrijvers en kunstenaars. Het landschap houdt ons ook een spiegel voor: keuzes uit het verleden hebben invloed op het landschap van de toekomst. Wij zullen we onze vindingrijkheid hard nodig hebben om het landschap leefbaar en vruchtbaar te houden. In 2021 brengen zeven partners daarom een Ode aan het Nederlandse Landschap.

Machtige Maas, Muze Monster Moeder en Moordenaar in het Limburgs Museum 7 oktober 2020- 5 april 2021

De officiële opening van het Themajaar Ode aan het Landschap is op donderdag 25 maart 2021. Tijd, locatie en programma worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.