Statement

Reactie NBTC t.a.v. lancering nieuwe Nederland branding

Eind 2019 lanceerden minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en  Thecla Bodewes (voorzitter Internationaal Strategie Overleg) de nieuwe Nederland branding. Een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ministeries, bedrijfsleven en organisaties als Nuffic (studeren), NFIA (investeren), RVO (handelen) en NBTC (bezoeken) hebben een bijdrage geleverd aan de onderliggende gezamenlijke positioneringsstrategie ter versterking van ons internationale imago.

NBTC schaart zich achter de daaruit voortvloeiende verhaallijn en merkwaarden op basis waarvan Nederland zich internationaal wenst te presenteren en onderscheiden. Centraal staat het met concrete bewijsvoering vanuit uiteenlopende sectoren en actoren inhoud en lading geven aan deze  positionering.

Voor wat betreft het veelbesproken beeldmerk en visuele identiteit geldt wat NBTC betreft het volgende.

Binnen Nederland onderkennen wij dat de aanduiding ‘Nederland’ breder omarmd wordt dan Holland en daarmee de basis voor samenwerking met alle regio’s versterkt. Het sluit daarmee aan op NBTC’s visie en ambitie voor de bestemming Nederland ‘Perspectief 2030’

Buiten Nederland geldt dat de aanduidingen voor ons land sinds jaar en dag door elkaar worden gebruikt. Soms als officiële aanduiding, soms als bijnaam. NBTC maakt zich geen enkele illusie dat ‘de wereld’ als gevolg van dit initiatief ons land eenduidig gaat benoemen als Nederland. NBTC hecht eraan dat (toekomstige) gasten ons land onder alle door hun gebruikte termen kan worden gevonden. Gegeven het wisselende gebruik zullen wij derhalve het gebruik van Nederland en/of Holland baseren op de effectiviteit van de gekozen aanduiding.

Het voormalige beeldmerk ‘Tulp Holland’ is en blijft eigendom van NBTC. Wij beraden ons op toekomstig gebruik.

Tenslotte is de adoptie en het gebruik van het nieuwe beeldmerk en visuele identiteit door beoogde gebruikers zoals NBTC, afhankelijk van de richtlijnen en kaders die het ministerie van Buitenlandse Zaken als initiatiefnemer en eigenaar van het nieuwe beeldmerk vaststelt. Wij dringen er bij het ministerie op aan om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen over deze richtlijnen en de wijze waarop implementatie en merkbewaking worden georganiseerd en gefaciliteerd.