Publicatie

Cijfers internationale bezoekers Nederland

Thema: Cijfers & statistieken

Met dit rapport krijg je inzicht in de trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren die daarop van invloed zijn. Eerst gaan we kort in op ontwikkelingen wereldwijd. Vervolgens staan we nader stil bij de positie van Nederland. Een benchmarkanalyse geeft inzicht in de ontwikkeling van het inkomend toerisme naar ons land in vergelijking met de ons omringende landen.

Naast een terugblik geven we een verwachting voor het lopende jaar (2022). In de meest recente verwachting is rekening gehouden met de impact van corona op de ontwikkeling wereldwijd en het inkomend toerisme naar ons land. Belangrijk om te weten: de pre-corona cijfers uit 2019 geven géén reëel beeld over de huidige situatie in de sector.

Cijfers internationale bezoekers NL 2022

Benieuwd naar de meest recente cijfers en verwachtingen van het inkomend toerisme in Nederland?

Bekijk hier het rapport