Publicatie

Cijfers internationale bezoekers Nederland

Thema: Cijfers & statistieken

Met dit rapport krijg je inzicht in de trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren die daarop van invloed zijn. Daarbij wordt eerst kort ingegaan op ontwikkelingen wereldwijd. Vervolgens wordt nader stilgestaan bij de positie van Nederland. Een benchmarkanalyse geeft inzicht in de ontwikkeling van het inkomend toerisme naar ons land in vergelijking met de ons omringende landen.

Naast een terugblik wordt een verwachting gegeven voor het lopende jaar (2021). In onze meest recente verwachting wordt rekening gehouden met de impact van corona op de ontwikkeling wereldwijd en het inkomend toerisme naar ons land. Verder is het belangrijk om rekening te houden met het feit dat de pre-corona cijfers uit 2019 géén reëel beeld geven over de huidige situatie in de sector.

Cijfers internationale bezoekers NL 2021

Benieuwd naar de meest recente cijfers en verwachtingen van het inkomend toerisme in Nederland?

Bekijk hier het rapport