Statement

NBTC en het debat over toerisme in Amsterdam

Onze hoofdstad heeft een enorme aantrekkingskracht op buitenlandse bezoekers. Dit is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Deze populariteit maakt van Amsterdam een effectief middel voor een betere spreiding van bezoekers over ons land.

HollandCity-strategie

Met de HollandCity-strategie zet NBTC in op het spreiden van bezoekers in tijd en ruimte. Ook richten we ons met HollandCity op bezoekers die tijdens hun verblijf in ons land gemiddeld méér besteden. Dit om populaire bestemmingen te ontlasten en ook andere steden en regio’s in ons land te laten profiteren van toerisme.

Nederland als metropool

Door Nederland in het buitenland als één grote metropool te promoten, verleiden we bezoekers om van de gebaande paden af te gaan en ook minder bekende plekken van Nederland te ontdekken. Dit is nodig omdat het aantal bezoekers dat naar Nederland komt de afgelopen jaren sterk toenam en de komende jaren verder zal groeien.

Open voor nieuwe ervaringen

Voor bezoekers die voor de eerste keer in Nederland komen, zijn de zogenoemde Amsterdamse iconen over het algemeen een must. De groep bezoekers die ons land eerder bezocht, staat daarentegen juist open voor een nieuwe reiservaring. Deze bezoekers zijn meestal echter nog niet bekend met andere steden en regio’s in Nederland. Door de aantrekkingskracht van Amsterdam slim te benutten, verleiden we hen om minder bekende plekken in ons land te bezoeken.

Richting geven aan bezoekersstromen

Op deze manier geven we richting aan toekomstige bezoekersstromen. Zouden we dit niet doen, dan kijken alle bezoekers met interesse in Amsterdam niet verder dan de hoofdstad. Dit zou de toeristische druk op de hoofdstad verder opvoeren, terwijl andere delen van ons land niet profiteren van toerisme. Bovendien laten we dan kansen voor herhaalbezoek aan minder bekende delen van ons land onbenut.

Geen specifieke Amsterdam-promotie

NBTC voert geen campagnes of activiteiten uit die volledig zijn gericht op Amsterdam. In ons samenwerkings- en financieringsmodel is dan ook geen sprake van specifieke toewijzing van middelen aan de promotie van de stad Amsterdam. Wel zijn er collectieve samenwerkingen, waarbij meerdere partijen rond een gemeenschappelijk doel of belang en op basis van co-financiering deelnemen aan marketingactiviteiten. Dit soort samenwerkingsverbanden bestaat ook rondom Amsterdam.

Samenwerking met amsterdam&partners

NBTC en amsterdam&partners werken uiteraard nauw samen. Dit gebeurt onder meer op het gebied van onderzoek & data, marketingactiviteiten ten behoeve van de zakelijke markt en afstemming wat betreft vermeldingen van Amsterdam op Holland.com.