Handreiking Bezoekersmanagement - NBTC
Publicatie

Handreiking Bezoekersmanagement

Thema: Bezoekers­management

De behoefte om bezoekersstromen te kunnen beïnvloeden is momenteel groot en actueler dan ooit. Dit vraagstuk kent echter niet één landelijke, uniforme oplossing maar vraagt om lokaal maatwerk. Deze handreiking bevat een algemeen stappenplan om bezoekersmanagement effectief in te zetten voor toeristische (stads)centra en (natuur)recreatiegebieden.

De afgelopen jaren hebben we gezien dat het op sommige plekken op sommige momenten in ons land te druk is. Ongewenste drukte moet, zeker tijdens de coronapandemie, voorkomen worden. Dit is niet alleen op korte termijn vanwege veiligheids- en gezondheidsredenen van belang, maar ook op de langere termijn voor de leefbaarheid van de bewoners en de beleving van bezoekers.

Bezoekersmanagement gaat over het sturen van bezoekersstromen. Hiervoor is grip nodig op gedrag. In het toeristische werkveld is dit een relatief nieuw aandachtsgebied. Onder druk van de actualiteiten wordt volop geëxperimenteerd met bezoekersmanagement, met name op regionale en lokale schaal. Met een focus op landelijke afstemming zorgt NBTC hierbij voor samenhang en samenwerking. Het doel is om succesvolle aanpakken en oplossingen op meer plaatsen in te zetten, zodat veiligheid, leefbaarheid en beleving straks op bestemmingen in heel Nederland in balans zijn. 

Bekijk de publicatie

Wil jij aan de slag met bezoekersmanagement voor toeristische (stads)centra en (natuur)recreatiegebieden?

Ga naar de handreiking

Bekijk hieronder de presentatie die Bastiaan Overeem over de Handreiking Bezoekersmanagement gaf op de ToerismeTop 2020.

Handreiking bezoekersmanagement