Bestemming Nederland

Met de landelijke visie op toerisme Perspectief Bestemming Nederland 2030 werken we aan een duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling van bestemming Nederland. Het uitgangspunt hierin is dat toerisme kan en moet bijdragen aan onze economie en maatschappij. Aan de leefbaarheid in de stad en het landelijk gebied. Zo werken we aan een bestemming waarin toerisme een bijdrage levert aan het welzijn en de welvaart van álle Nederlanders.  

Want toerisme levert ons veel op. Zo zorgde de toeristische sector in 2019 voor €91,2 miljard aan bestedingen (4,4% van het bruto nationaal product). De sector telde in 2019 813.000 banen; 7.5% van de totale werkgelegenheid in ons land (CBS 2019). Ook maatschappelijk levert toerisme veel waarde. Toerisme en recreatie dragen volgens het onderzoek naar de maatschappelijke waarde van toerisme van CELTH en Gastvrij Nederland flink bij aan het psychologisch welbevinden van mensen en hebben een positieve invloed hebben op de kwaliteit van de publieke ruimtes, infrastructuur en mobiliteit. Dit is in lijn met de conclusie van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur dat toerisme bijdraagt aan het voorzieningenniveau.

Met Perspectief 2030 zorgen we er gezamenlijk voor dat we die waarde ten volle kunnen benutten. Door nu aan de slag te gaan met een duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland. Vanuit een gedeeld belang voor bedrijven, bezoekers én bewoners.

Lees verder over de strategie van Bestemming NL

Categorie: Thema

Perspectief 2030

Perspectief Bestemming Nederland 2030 is de landelijke visie op toerisme in Nederland. Deze visie werd samengesteld door ruim 100 experts uit sectoren als toerisme, mobiliteit, onderwijs en cultuur. Ook bestuurders en bewoners waren hierbij betrokken.

Lees verder
Categorie: Thema

NL Brand

Nederland is een sterk merk dat ons helpt om ons land als bestemming goed onder de aandacht te brengen bij internationale bezoekers en ons hierbij effectief te onderscheiden van concurrerende bestemmingen.

Lees verder
Categorie: Thema

Werken aan duurzaam herstel van de bezoekerseconomie

De COVID-19-crisis heeft een enorme impact op onze bezoekerseconomie. Duurzaam herstel heeft dan ook de hoogste prioriteit voor de toeristische sector en dus voor ons als organisatie.

Lees verder