Nieuws

Nieuw: verdieping arbeidsmarktmonitor voor hele gastvrijheidssector

Vanaf deze week kan de hele gastvrijheidssector gebruikmaken van de nieuwe arbeidsmarktmonitor. Met deze monitor kan de sector alle arbeidsmarktinformatie op provinciaal en regionaal niveau analyseren. Variërend van het aantal bedrijven, banen en baankenmerken tot arbeidsmobiliteit, onderwijs en baankansen.

Eind 2020 ontwikkelde NBTC de arbeidsmarktmonitor toerisme. Al snel sloten horeca, dag-attracties, watersport en recreatie met hun eigen bestaande onderzoeken aan: zij zagen de meerwaarde  in één arbeidsmarktmonitor voor de gehele gastvrijheidssector. Daarom zette NBTC in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland, SVH, HISWA/RECRON en de Club van Elf de eerste stappen om te komen tot deze nieuwe arbeidsmarktmonitor gastvrijheidssector 2021. ​

Eerste resultaten arbeidsmarktmonitor gastvrijheidssector​

COVID-19 heeft een grote impact gehad op de arbeidsmarkt binnen de gastvrijheidssector. Ten opzichte van een pre-coronajaar 2019 daalde het aantal banen binnen de gastvrijheidssector met 12 procent. De grootste daling is te zien binnen de toerismesector (-14%) en de horeca (-16%). Dit blijkt uit eerste resultaten van de nieuwe arbeidsmarktmonitor. Ook is te zien dat de uitstroom van het aantal werknemers nog nooit zo groot is geweest als in 2020. Ongeveer twee op de vijf werknemers die eind 2019 in de sector werkzaam waren, werkten aan het eind van 2020 in een andere sector of werkten helemaal niet meer. ​

Data en inzichten essentieel voor duurzame ontwikkeling Nederland

​Gastvrijheid is het fundament van een aantrekkelijke bestemming. Niet voor niets vormt een gastvrije sector dan ook een van de vijf strategische pijlers in Perspectief 2030; de landelijke visie op toerisme. “Data en inzichten zijn essentieel om gericht sturing te kunnen geven aan de duurzame ontwikkeling van bestemming Nederland. Juist in deze periode waarin we te maken hebben met enorme krapte op de arbeidsmarkt. Ik ben blij dat er nu één plek is waar alle relevante arbeidsmarktdata samenkomt. Komende periode willen we de monitor samen met de branches verder doorontwikkelen tot één arbeidsmarktmonitor die de gehele gastvrijheidssector bestrijkt, zodat deze nog breder ingezet kan worden,” vertelt Marieke Politiek, manager Intell & Insights bij NBTC.​

Verschillende databronnen​

Bij de ontwikkeling van de Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector maakte NBTC gebruik van CBS-databronnen en andere arbeidsmarktbronnen zoals TNO en DUO. De resultaten geven niet alleen inzicht in allerlei aspecten voor de gastvrijheidssector, maar zetten de uitkomsten ook in een landelijk perspectief. Verder bestaat de mogelijkheid om cijfers te verbijzonderen naar bijvoorbeeld provincies en arbeidsmarktregio’s. De resultaten in de arbeidsmarktmonitor hebben betrekking op 2020.​

Voor jouw regio of branche​

Wil jij weten hoe de arbeidsmarkt er in jouw regio uit ziet? Of wil je zelf analyses maken binnen een bepaalde subbranche? Bekijk dan ons nieuwe dashboard Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2021. Daarnaast is er een samenvatting beschikbaar met de belangrijkste resultaten. Of bekijk de samenvatting met de belangrijkste resultaten specifiek voor de toeristische sector.​

Gerelateerde publiatie

Categorie: Publicatie

Publicatie Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2021

4 februari 2022

Arbeidsmarktmonitor verbreedt naar gehele gastvrijheidssector.​