Nieuws

Jos Vranken vertrekt als algemeen directeur NBTC

Per 1 oktober a.s. stopt Jos Vranken bij het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen. Na een indrukwekkende periode van 17 jaar als directeur-bestuurder is voor hem het moment gekomen om het stokje over te dragen. 

Na zijn aantreden als directeur-bestuurder eind 2007 voerde Vranken als gevolg van de financiële crisis en daaruit voortvloeiende bezuiniging een grootscheepse reorganisatie door. Na de crisis volgde een periode waarin de nadruk lag op het optimaliseren van de economische impact van toeristisch en zakelijk bezoek, o.a. door middel van themajaren en thematische samenwerkingen ten behoeve van spreiding van bezoek. De snelle groei luidde vervolgens een nieuw tijdperk in voor bestemming Nederland. Het maatschappelijk bewustzijn ten aanzien van toerisme veranderde; onder bewoners, bezoekers, bedrijven en bestuurders. Onder zijn leiding introduceerde NBTC daarom in 2018 de nationale visie op toerisme ‘Perspectief 2030’, welke de start betekende van de transitie van bestemmingspromotie naar bestemmingsmanagement. Dit vormde ook de basis voor duurzaam herstel na de coronapandemie. Sindsdien is de inzet niet langer het louter aantrekken van meer bezoekers, maar ligt de focus op de bijdrage die bezoek kan leveren aan maatschappelijke uitdagingen. Deze nieuwe aanpak en uitgangspunten worden niet alleen breed omarmd in Nederland, maar krijgen ook internationaal veel erkenning.  

Jos Vranken: “De afgelopen jaren is weer een nieuwe fase aangebroken, waarbij we als organisatie de transitie richting nationale bestemmingsmanagement organisatie hebben ingezet. De basis hiervoor staat stevig, met een heldere ambitie en strategie en een professionele, gemotiveerde en gezonde organisatie. Begin dit jaar zijn ook de afspraken met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat weer voor de komende vier jaar vastgelegd in een nieuwe beschikking. Een mooi moment voor mij om het stokje nu over te dragen. Tot 1 oktober ben ik nog volledig betrokken bij NBTC, de tijd erna wil ik gebruiken om eerst wat afstand te nemen om mij met een frisse blik te kunnen oriënteren op mijn volgende stap.” 

Han Polman, voorzitter Raad van Toezicht NBTC: “De Raad van Toezicht van NBTC dankt Jos Vranken voor zijn grote bijdrage in de afgelopen jaren aan de ontwikkelingen binnen het gastvrijheidsdomein in ons land. Jos heeft als algemeen directeur met NBTC een bepalende invloed gehad op de doorontwikkeling van de sector en het samenspel met overheden. We zijn Jos zeer dankbaar voor de mooie samenwerking!” 

Er is nog geen opvolger bekend. De Raad van Toezicht van NBTC start met hulp van een extern bureau deze maand het werving- en selectieproces voor een nieuwe algemeen directeur. Nadere informatie volgt daarover binnenkort, onder andere via de NBTC-website. 

Meer informatie  

Voor meer informatie over het opvolgingsproces kan contact op worden genomen met de heer Polman, voorzitter van de Raad van Toezicht van NBTC via +31118631313.  

Acquisitie naar aanleiding van dit bericht wordt niet op prijs gesteld.