Nieuws

Groei verblijfstoerisme in Nederland zwakt af in 2024

Ook dit jaar brengen wij onze verwachtingen uit over het verblijfstoerisme in Nederland. De totale groei is ingeschat op +2,2% in 2024. Internationale bezoeken zorgen, net als in 2023, voor de groei. Echter, het groeitempo zwakt aanzienlijk af en een nieuwe fase breekt aan: van herstel na corona, naar meer ‘normale’ groei. De binnenlandse markt daalt naar verwachting licht in 2024 door een toenemende interesse voor internationale reizen.

Ontwikkeling aantallen gasten 2012 – 2024 


in percentages ten opzichte van het voorgaande jaar

Bron: CBS Statistiek Logiesaccommodaties | *2023 bevat verwachting NBTC voor nov/dec | **2024 is prognose NBTC 

De verwachting is dat het aandeel van binnenlands en inkomend bezoek ongeveer gelijk wordt aan de situatie in 2019. Ofwel, 56% van de verblijfsgasten lijkt weer uit Nederland te komen in 2024 en 44% relateert aan inkomende bezoeken. Dat is identiek aan 2019. Echter het totaal aan gasten ligt met 51 miljoen 11% boven het niveau van 2019. Wanneer we kijken naar de herkomstregio's zijn er nog enkele verschillen: het aandeel voor Europa ligt in 2024 waarschijnlijk 0,6% hoger versus 2019. Dit gaat met name ten koste van Azië. 

Aandeel gasten per herkomstregio

Bron: CBS Statistiek Logiesaccommodaties | *2023 bevat verwachting NBTC voor nov/dec | **2024 is prognose NBTC

Brede impact van toerisme

Naast de aantallen gasten monitoren wij in toenemende mate ook indicatoren met betrekking tot de sociaal-maatschappelijke- en ecologische impact van toerisme. Bekijk het dashboard Staat van de bestemming Nederland voor meer informatie.


Meer weten?

Bekijk de volledige update.

Download de verwachtingen voor 2024