Nieuws

De CO2-impact van internationaal bezoek aan Nederland

Met onze nieuwe publicatie ‘De CO2-impact van internationaal bezoek aan Nederland’ onderzoekt NBTC de CO2-impact van internationale bezoekers.

Overheden en destinatiemarketing-organisaties hebben in toenemende mate behoefte aan informatie over de brede impact van bezoekers op hun bestemming: economisch, sociaal én ecologisch. Inzicht hierin helpt hen betere beslissingen te nemen om de positieve impact te vergroten en de negatieve te verkleinen.

Hoewel de statistieken over impact nog schaars zijn, werkt NBTC aan het systematisch en structureel in kaart brengen van deze informatie, bijvoorbeeld via het dashboard ‘Staat van de Bestemming’. Met de nieuwe publicatie ‘De CO2-impact van internationaal bezoek aan Nederland’ verbreden we die marktinzichten door specifiek de CO2-impact van internationale bezoekers te onderzoeken.

Om deze CO2-data te genereren, hebben we gebruik gemaakt van het Onderzoek Inkomend Toerisme (OIT). Dit onderzoek geeft inzicht in het reisgedrag en het profiel van internationaal verblijfsbezoek in het jaar 2022. Breda University of Applied Sciences (BUas) heeft, in opdracht van NBTC, een aanvullende berekening gemaakt van de CO2 -voetafdruk van die inkomende bezoekers. Hiermee hebben we een nieuw en uitvoeriger beeld verkregen van de bijdrage in CO2-uitstoot, oftewel broeikasgassen, die wordt veroorzaakt door inkomend bezoek.

Toekomstperspectief

Met deze publicatie biedt NBTC een waardevolle bron van informatie voor overheden en destinatiemarketing-organisaties. De inzichten helpen bij het maken van weloverwogen keuzes voor de toekomst van toerisme in Nederland, waarbij zowel de economische als de ecologische voetafdruk wordt meegenomen.

NBTC blijft werken aan het verfijnen en uitbreiden van dataverzameling en -analyse om nog diepere inzichten te kunnen bieden. Hiermee ondersteunt NBTC de toeristische sector in het gezamenlijke streven naar meer duurzaamheid en een bijdrage aan de bredere maatschappelijke doelen van Nederland.


De volledige publicatie lezen?

Download de publicatie hier