Nieuws

Bezoekers laten zich door informatie spreiden

Nieuw experiment Data & Development Lab
Bezoekers laten zich verleiden tot het bezoeken van locaties waar het minder druk is. Ook leidt een bezoek aan minder bekende hotspots niet tot een slechtere vakantie-ervaring. Dit blijkt uit een recent experiment binnen het Data & Development Lab dat onlangs in de provincie Overijssel is uitgevoerd. “In dit project is voor het eerst écht onderzocht of bezoekers die andere tips ontvangen te verleiden zijn om andere plekken te bezoeken. Het resultaat biedt daarvoor een mooi stukje bewijslast”, vertelt Marieke Politiek, manager Intell & Insights bij NBTC. Het experiment is uitgevoerd in samenwerking met de Breda University of Applied Sciences (BUas), MarketingOost, NBTC en Travel with Zoey. Met het Data & Development Lab Bestemming Nederland richten partijen zich op de gezamenlijke ontwikkeling van data en inzichten voor een duurzame (door)ontwikkeling van bestemming Nederland.

Vakantie-ervaring niet aangetast

Binnen het experiment werden verblijfsgasten van tien verschillende vakantieparken in Overijssel intensief gevolgd. Voor, tijdens en na hun vakantie deden ze verslag van hun vakantie-ervaring, -waardering en hun levenskwaliteit. Ondrej Mitas, onderzoeker BUas: “Het eerste opvallende resultaat laat zien dat het mensen niet uitmaakt of ze toeristische hotspots bezoeken of andere, minder populaire attracties. Daarnaast laat het experiment zien dat bezoekers goed te verleiden zijn om met behulp van informatie andere locaties in hun vakantieregio te bezoeken, zonder dat dit de vakantie-ervaring aantast.”

Bezoekers sturen op beleidsdoelen

Voor lokale DMO’s, zoals MarketingOost, biedt het experiment tal van aanknopingspunten om hun communicatie zodanig in te richten dat zij sturing kunnen geven aan de beleidsdoelen van hun stad of regio. Dat sturen werkt én kan blijkt uit deze studie: de informatie die bezoekers krijgen beïnvloedt hun gedrag in sterke mate. Ze reageren op digitale aanbevelingssystemen, of ze nu passief of actief zijn. “Ik denk dat de bevindingen uit dit onderzoek een wake-up call zijn om veel bewuster om te gaan met de informatie die bezoekers ontvangen”, vertelt Ondrej Mitas. “Kwaliteitsattracties die meer bezoekers verdienen en aankunnen, kregen meer bezoekers, simpelweg omdat bezoekers erover hoorden toen ze informatie zochten of vroegen.”

MarketingOost is heel blij met de resultaten. “Het blijkt echt dat mensen door het aanbieden van content verleid kunnen worden naar andere plaatsen te gaan en daar geen mindere ervaring hebben”, vertelt Wendy Weijdema, Manager Strategie, Onderzoek & Innovatie. “Dit biedt Overijssel mogelijkheden om kwalitatieve groei in toerisme en recreatie door te kunnen maken zonder daarmee ook de lasten te vergroten.”

Download

Het complete eindrapport ‘Ervaar Overijssel: Optimale toeristische ervaring en dichtheid in Overijssel via sociale interactie in het conversational recommender system, Travel With Zoey’ is via de projectpagina op de CELTH-site te downloaden.  

Over het Data & Development Lab Bestemming Nederland

Dit onderzoeksproject is mede mogelijke gemaakt door het Data & Development Lab Bestemming Nederland. In dit Lab richten NBTC, het CBS en CELTH zich op de gezamenlijke ontwikkeling van data en inzichten. Binnen het Lab maken partijen gebruik van zowel bestaande als nieuwe databronnen en technieken. Projecten hebben een experimenteel karakter en worden steeds opgezet rondom een actueel thema.