Publicatie

Inzichten uit het Nederlandse Vrijetijdsonderzoek

Thema: Cijfers & statistieken

Nederlanders besteden hun vrije tijd actief en gevarieerd, zo blijkt uit recent onderzoek naar de uithuizige vrijetijdsmarkt. Het Nederlandse Vrijetijdsonderzoek (NVTO) biedt een diepgaand inzicht hoe Nederlanders hun vrije tijd doorbrengen buitenshuis, inclusief de participatiegraad, meest ondernomen activiteiten en bestedingspatronen. Deze uithuizige vrijetijdsmarkt omvat ‘alle (dag)recreatieve activiteiten die worden ondernomen buiten de eigen woning in Nederland met een minimale duur van één uur (inclusief eventuele reistijd)’. Hierbij zijn alleen activiteiten meegenomen die vallen binnen het toeristisch en recreatief beleid, sportactiviteiten en hobbymatige activiteiten zijn buiten beschouwing gelaten.  

Gedurende de periode november 2022 en november 2023 heeft de dataverzameling van het NVTO plaatsgevonden.

Nederlanders ondernemen 2,4 miljard vrijetijdsactiviteiten 

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de gehele Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder (98,6%) deelneemt aan tenminste één vrijetijdsactiviteit buitenshuis. In de provincies Flevoland, Limburg, Groningen en Overijssel lag de deelname nog hoger dan het landelijk gemiddelde.

In totaal hebben Nederlanders 2,4 miljard vrijetijdsactiviteiten ondernomen. Wandelen blijkt veruit de meest populaire activiteit te zijn, met 811 miljoen activiteiten (34% van alle activiteiten). Gevolgd door fietsen, met 249 miljoen activiteiten (10% van alle activiteiten) en uit eten gaan, met 219 miljoen activiteiten (9% van alle activiteiten). De meeste activiteiten worden ondernomen in de provincies Zuid-Holland (21%), Noord-Holland (15%) en Noord-Brabant (14%).

Het onderzoek geeft ook inzicht in het profiel van de vrijetijdsbesteders. Zo nemen jongere leeftijdsgroepen over het algemeen meer deel aan vrijetijdsactiviteiten buitenshuis dan 65-plussers. De 65-plussers die vrijetijdsactiviteiten ondernemen, doen dit frequenter dan de jongere leeftijdsgroepen.

Driekwart van de activiteiten wordt in de eigen gemeente ondernomen. Het blijkt dat de auto (26%) het meest gebruikte vervoermiddel is, gevolgd door de fiets (15%), te voet (11%) en het openbaar vervoer (5%).

Aan alle vrijetijdsactiviteiten wordt 60,4 miljard euro uitgegeven

Nederlanders geven gemiddeld 25 euro per persoon per vrijetijdsactviteit uit. Dit resulteert in een totale uitgave van 60,4 miljard euro aan vrijetijdsactiviteiten buitenshuis. Vooral aan uitgaansactiviteiten, winkelen en bezoeken aan attractieparken/pretparken wordt door de vrijetijdsbesteders het meeste geld gespendeerd: er wordt per persoon gemiddeld 85 euro per persoon per activiteit besteed.

Het rapport is nu beschikbaar.

Wil je meer weten over de bevindingen van het Nederlandse Vrijetijdsonderzoek?

Lees het volledige rapport hier (pdf)