Perspectief bestemming Nederland 2030

Een nieuwe visie op toerisme ten behoeve van het welzijn van alle Nederlanders.

Op de nationale Toerisme Top op 10 oktober 2018 heeft NBTC Holland Marketing Perspectief 2030 gelanceerd, een nieuwe visie op de bestemming Nederland. Nederland verwacht richting 2030 een groei van 50% van het aantal internationale toeristen. Dit vraagt om een nieuwe aanpak, waarbij het doel is dat alle Nederlanders profiteren van toerisme, dus zowel bewoners, bezoekers als bedrijven. De eerste aanzet van het perspectief dat is samengesteld met ruim 100 experts uit sectoren als toerisme, mobiliteit, onderwijs en cultuur, bewoners en bestuurders, is een keerpunt. De komende tien jaar vragen om een andere aanpak dan de afgelopen tien jaar.

Klik hier voor de volledige versie van Perspectief 2030.

Klik hier om de #ToerismeTop2018 in zijn geheel terug te bekijken.

Over dit document
Dit document is een initiatief van NBTC Holland Marketing. Het kwam tot stand onder begeleiding van strategiebureau Fronteer, met de input van meer dan honderd opinion leaders binnen en buiten de bezoekerseconomie.