Perspectief bestemming Nederland 2030

Een nieuwe visie op toerisme ten behoeve van het welzijn van alle Nederlanders.

Op de nationale Toerisme Top op 10 oktober 2018 heeft NBTC Holland Marketing Perspectief 2030 gelanceerd, een nieuwe visie op de bestemming Nederland. Nederland verwacht richting 2030 een groei van 50% van het aantal internationale toeristen. Dit vraagt om een nieuwe aanpak, waarbij het doel is dat alle Nederlanders profiteren van toerisme, dus zowel bewoners, bezoekers als bedrijven.

Het Perspectief is samengesteld met ruim honderd experts uit sectoren als toerisme, mobiliteit, onderwijs en cultuur, bewoners en bestuurders, en kan gezien worden als een keerpunt. De komende tien jaar vragen om een andere aanpak dan de afgelopen tien jaar.

Klik hier om de #ToerismeTop2018 in zijn geheel terug te bekijken.

Over dit document
Dit document is een initiatief van NBTC Holland Marketing. Het kwam tot stand onder begeleiding van strategiebureau Fronteer, met de input van meer dan honderd opinion leaders binnen en buiten de bezoekerseconomie.

Toekomstscenario’s inkomend toerisme 2030

In Perspectief 2030 wordt een visie geschetst op de bestemming Nederland ten behoeve van het welzijn van alle Nederlanders. Die visie is tot stand gekomen middels een cocreatie proces met meer dan 100 personen van binnen en buiten de sector. Op basis van trends en ontwikkelingen is het meest waarschijnlijke scenario uitgewerkt  voor het inkomend toerisme richting 2030.  Lees in dit rapport alles over hoe we tot dit scenario zijn gekomen voor de bestemming Nederland.

Rapport Toekomstscenario’s inkomend toerisme 2030

Bekijk hier enkele media-uitingen naar aanleiding van de publicatie van het Perspectief 2030