Perspectief 2030 - NBTC

Perspectief bestemming Nederland 2030

Een nieuwe visie op toerisme ten behoeve van het welzijn van alle Nederlanders.

Op de nationale Toerisme Top op 10 oktober 2018 heeft NBTC Holland Marketing Perspectief 2030 gelanceerd, een nieuwe visie op de bestemming Nederland. Nederland verwacht richting 2030 een groei van 50% van het aantal internationale toeristen. Dit vraagt om een nieuwe aanpak, waarbij het doel is dat alle Nederlanders profiteren van toerisme, dus zowel bewoners, bezoekers als bedrijven. 

Het Perspectief is samengesteld met ruim honderd experts uit sectoren als toerisme, mobiliteit, onderwijs en cultuur, bewoners en bestuurders, en kan gezien worden als een keerpunt. De komende tien jaar vragen om een andere aanpak dan de afgelopen tien jaar.

Klik hier om de #ToerismeTop2018 in zijn geheel terug te bekijken.

Over dit document
Dit document is een initiatief van NBTC Holland Marketing. Het kwam tot stand onder begeleiding van strategiebureau Fronteer, met de input van meer dan honderd opinion leaders binnen en buiten de bezoekerseconomie.

Lees hier de spreektekst tijdens de Toerisme Top 2018 van Jos Vranken terugBekijk hier enkele media-uitingen naar aanleiding van de publicatie van het Perspectief 2030