Data & Development Lab

Met het Data & Development Lab Bestemming Nederland richten NBTC, het CBS en CELTH zich op de gezamenlijke ontwikkeling van data en inzichten. Hiernaast werken we in het Lab aan de onderbouwing van onderzoekbehoeftes, methodieken en visievorming voor een duurzame (door)ontwikkeling van bestemming Nederland.

Experimenteel karakter

Binnen het Lab maken partijen gebruik van zowel bestaande als nieuwe databronnen en technieken. Projecten hebben een experimenteel karakter en worden steeds opgezet rondom een actueel thema.

We richten ons onder meer op:

  • Meer inzicht in bezoekersstromen (op specifieke plekken) in Nederland op basis van nieuwe databronnen als satelliet en video;
  • Beter inzicht in de meetbaarheid van de zogenoemde customer journey aan de hand van een praktische toolkit;
  • Betere voorspelling van inkomend toerisme in Nederland op korte en lange termijn.

Goede inzichten

De projecten van het Lab leveren goede inzichten op. Zo ontdekten we dat Duitse en
Belgische herhaalbezoekers zich ook voor hun volgende bezoek intensief online
ori├źnteren. Dit biedt kansen voor een betere spreiding van inkomend toerisme,
bijvoorbeeld door deze bezoekers te inspireren met minder voor de hand liggende
bestemmingen in ons land. Bovendien leerden we dat het mogelijk is om op maandelijkse
basis te voorspellen wat voor type internationale bezoekers we waar en wanneer kunnen
verwachten in Nederland.

Flexibel samenwerkingsverband

Hoofdonderwerpen binnen het Data & Development Lab zijn dataverzameling,
inzicht/informatie en ontwikkelstrategie├źn. Op de agenda staan concrete projecten die
hieraan bijdragen. Iedereen kan hiervoor een voorstel indienen. Criteria voor projecten
zijn onder andere dat ze betrekking hebben op bestemming Nederland, dat ze inzichten
en/of methodieken opleveren die schaalbaar zijn, dat voortzetting buiten het Lab
mogelijk is en dat resultaten worden gedeeld.

Neem voor meer informatie contact op met Marieke Politiek

Intell & Insights