Artikel

Ontwerp nieuw toerisme

Thema: Bestemmingsontwikkeling

Een nieuwe manier van kijken naar toerisme aan de hand van een inspiratiekaart.

Iedere Nederlander heeft in 2030 profijt van toerisme. Dat is de centrale ambitie van Perspectief 2030. Dit vraagt een nieuwe, uitgebreidere manier van kijken én organiseren van toeristische beleid én uitvoering. Gebieden hebben te maken met een stapeling van uitdagingen en opgaven die met steeds beperkter budget, tijd (en vaardigheden) geadresseerd dienen te worden. Daarom is er in toenemende mate behoefte aan:

  • Een frisse manier van kijken naar gebiedsontwikkeling en toeristische beleid dat werkt aan de bredere maatschappelijke, ecologische en economische ontwikkeling van aantrekkelijke plekken. 
  • Inzicht in koppelkansen tussen opgaven
  • Inspiratie! Richtinggevende energieke voorbeelden vanuit een wenkend perspectief 

Inspiratiekaart Nederland

De designwereld kan door middel van design thinking een grote bijdrage leveren aan een nieuwe benadering van de duurzame ontwikkeling van bestemmingen.

Daarom is NBTC de samenwerking aangegaan met Van Eijk & Van  der Lubbe, waaruit de Inspiratiekaart Nederland tot stand is gekomen.

De inspiratiekaart bestaat uit 30 ideeën om toerisme op een andere manier in te zetten, vanuit een andere manier van denken. 

Inspiratiekaart van Nederland

Vijf maatschappelijke opgaven

Toerisme als doel op zich is niet duurzaam. Van Eijk & Van der Lubbe ontwikkelden de inspiratiekaart vanuit het principe toerisme als tool te gebruiken om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Door de bezoekerseconomie te willen spreiden en iedere Nederlander te laten profiteren, wordt in de inspiratiekaart bekeken hoe toerisme een middel kan zijn om deze uitdagingen aan te gaan. In vijf thema's toont de kaart ideeën hoe toerisme kan worden ingezet bij maatschappelijke opgaven; een vergrijsd dorp getransformeerd tot levendig klimpark, een overlast restaurant met invasieve dieren als lekkernij of als parasiet mee op bestaande logistieke stromen.

  • Vitaliteit platteland
  • Herbestemming leegstand
  • Toekomstbestendige natuur
  • Duurzame bereikbaarheid
  • Leefbaarheid bewoners

Toerisme is niet het doel an sich, maar een middel. De designwereld kan een door middel van design thinking een grote bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van bestemmingen.

Design Thinking is een methode die gebruikt wordt om (complexe) problemen op te lossen. De mens staat centraal door problemen steeds vanuit menselijke behoeften te definiëren. Er worden oplossingsrichtingen bepaald, waarna je direct een prototype maakt en de oplossing test in de praktijk.

Voor elk maatschappelijk thema ontwikkelden van Eijk & Van der Lubbe zes ideeën waarbij er op een andere manier oplossingen gevonden wordt en toerisme hierbij wordt ingezet als hulpmiddel. De inspiratiekaart is een start en allesbehalve een eindstreep. De vertaalslag van kansen naar een toekomstbestendig toerisme is de volgende uitdaging.

Wil je ermee aan de slag?

Werk je aan de ontwikkeling van leefbare, aantrekkelijke, vitale plekken in Nederland en zie je kansen om toerisme als middel in te zetten voor jouw gebied? Zoek je inspiratie- en concrete handvatten om middels de design thinking methodiek én de ontwikkel ideeën uit de Inspiratiekaart aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Thijs de Groot of VEVDL.