Wisselingen Raad van Toezicht NBTC - NBTC
Nieuws

Wisselingen Raad van Toezicht NBTC

De Raad van Toezicht van NBTC heeft met ingang van afgelopen vergadering d.d. 28 mei een nieuwe voorzitter en twee nieuwe leden benoemd.

Hans Bakker vertrekt, Han Polman treedt aan als voorzitter

Na ruim tien jaar lid van de Raad van Toezicht te zijn geweest - waarvan de laatste acht jaar als voorzitter - eindigt de zittingstermijn van Hans Bakker. Hij wordt als voorzitter opgevolgd door Han Polman. Hans Bakker heeft de Raad van Toezicht de afgelopen jaren op een betrokken en inspirerende wijze geleid en daarmee richting gegeven aan het beleid van NBTC en de bestemming Nederland. “Zijn achtergrond, kennis en netwerk zijn van groot belang gebleken voor onze organisatie, zeker met het oog op de nieuwe koers die NBTC de afgelopen jaren is gaan varen. Met Hans vertrekt een zeer gewaardeerde en betrokken voorzitter die NBTC gedurende een lange tijd - en in een essentiële fase van haar bestaan - actief heeft bijgestaan”, aldus Jos Vranken, algemeen directeur NBTC.

Benoemingen nieuwe leden

In dezelfde vergadering zijn ook twee nieuwe leden benoemd, te weten Angelique Lombarts en Désirée van Gorp.

Angelique Lombarts is momenteel actief als Lector Hospitality, Happiness & Care bij Hotelschool The Hague. Daarnaast adviseert zij als zelfstandig consultant over complexe organisatievragen en –verbeteringstrajecten en is zij actief in diverse bestuurs- en toezichthoudende posities. Eerder was zij werkzaam bij de Hogeschool Inholland als Lector City Marketing & Leisure Management en bekleedde zij directiefuncties bij branchevereniging CLC-Vecta en World Forum in Den Haag. Ze kan bogen op een groot en divers netwerk met vertegenwoordigers uit de politiek, bedrijfsleven en publieke sector. Angelique: “Toerisme loopt als een rode draad door mijn carrière. De bestemming Nederland is bijzonder divers en heeft veel te bieden voor uiteenlopende doelgroepen. De synergie tussen wat wij als innovatief land en op academisch gebied presteren, ons vestigingsklimaat en onze bezoekersaantrekkelijkheid kan volgens mij nog prominenter worden uitgevent om zo attractief en duurzaam toerisme aan te trekken. Met oog en aandacht voor álle betrokken stakeholders: bewoners, bedrijven, onderwijs en bezoekers.”

Désirée van Gorp is hoogleraar International Business en voorzitter van de International Advisory Board en MBA Opleidingscommissie aan Nyenrode Business Universiteit. Zij is eveneens gasthoogleraar aan Renmin Universiteit (China) en Politecnico di Milano (Italië). Daarnaast is zij actief in meerdere bestuurs- en toezichthoudende functies, onder meer bij Atradius, Missing Chapter Foundation, World Trade Organization’s (WTO) Chairs Programme, het International Institute for Social Studies, ECP.NL en AMREF/Flying Doctors. Désirée: “NBTC speelt met een krachtig team een cruciale rol in het positioneren van Nederland in het buitenland en ik zie er naar uit daar deel van uit te maken. Een van de belangrijkste uitdagingen vind ik hoe we de huidige crisis als een versneller kunnen gebruiken om de visie Perspectief 2030 te concretiseren en te realiseren. Dat doen we door Nederland als toplocatie te positioneren vanuit het belang voor bezoekers, bedrijven en bewoners waarin duurzaamheid en innovatiekracht de leidraad zijn.”

Jos Vranken: “Ik ben verheugd met het aantreden van Angelique Lombarts en Désirée van Gorp en zie beide benoemingen als een krachtige aanvulling vanuit met name het kennisveld en de onderwijswereld. In de nieuwe samenstelling komt de dynamiek tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid nog beter tot zijn recht en brengt hopelijk de benodigde innovatie met zich mee ter realisatie van de ambities zoals geschetst in Perspectief 2030. Ik kijk uit naar de samenwerking met Han Polman als nieuwe voorzitter en heb er alle vertrouwen in dat de Raad onder zijn leiding een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van bestemming Nederland en NBTC als organisatie.”

De Raad van Toezicht van NBTC heeft als belangrijkste taak het wettelijk toezicht op de organisatie. In de Raad hebben naast bovenstaande leden zitting: Walter Drenth, Paul Geraeds, Rob van Gijzel, Annelies Jansen en Harm Kreulen.

}">