Foto: © pixs4sale via shutterstock

COVID-19

De impact van het coronavirus op het toerisme is enorm. Duurzaam herstel van de Nederlandse bezoekerseconomie heeft voor de toeristische sector dan ook de hoogste prioriteit. We volgen de situatie op de voet en actualiseren deze pagina regelmatig om de meest recente inzichten met je te delen.

Vanuit het Offensief Duurzaam Herstel Bestemming Nederland zijn we samen met partners aan de slag gegaan om duurzaam herstel van de bezoekerseconomie te realiseren. Daarbinnen geven we samen met lokale en regionale destinatiemanagement-organisaties geven invulling aan de beweging 'Hier Moet Je Zijn'. We monitoren de impact van COVID-19 op reisplannen en zoek- en bezoekgedrag en bezoekersmanagement heeft onze speciale aandacht. In samenwerking met onze congrespartners werken we aan de her- en doorstart van de M&C markt. Want investeren in bijeenkomsten en congressen van straks = investeren in waardevol en welkom bezoek. Verder geven we - als onderdeel van de Taskforce Gastvrijheidseconomie - invulling aan de Actieagenda Perspectief 2030, waarmee we inzetten op duurzaam herstel voor de gehele sector.

Waar vind je wat?

  • Via de speciaal ingerichte corona-informatiepagina op Holland.com, krijgen bezoekers informatie over de huidige situatie in Nederland en de relevante informatiepunten. Zo is er een overzicht van alle actuele en relevante maatregelen te vinden en wordt meer informatie gegeven over de Nederlandse aanpak en de gevolgen voor bezoekers.
  • Op de website van de rijksoverheid is een Q&A te vinden voor toeristen in het Engels en Duits.

Activiteiten

Categorie: Thema

Hier Moet Je Zijn

Hier Moet Je Zijn is een beweging, een gezamenlijk initiatief vanuit de sector, met als doel om de Nederlandse bezoekerseconomie op een verantwoorde manier weer op vlieghoogte te brengen.

Lees verder