Publicatie

Toekomstscenario's inkomend toerisme 2030

Thema: Cijfers & statistieken

In Perspectief 2030, de toekomstvisie op het inkomend toerisme tot 2030, gaan we uit van een scenario waarin het toerisme naar Nederland de komende jaren een sterke groei doormaakt. Deze analyse is gebaseerd op het basisscenario dat voortkomt uit een eerder uitgevoerde scenario-analyse. Onder begeleiding van ETFI hebben we de te verwachten trends en ontwikkelingen bekeken die van invloed zijn op het toerisme tot 2030.

Verschillende verdiepende analyses hebben na het toepassen van de methodologie van 'strategic foresight' geresulteerd in een basisscenario; de meest waarschijnlijke toekomst van de bestemming Nederland in 2030. Uitgaande van een aantal kernonzekerheden zijn in het verlengde van het basisscenario nog een viertal alternatieve scenario’s ontwikkeld. Die vier alternatieve scenario's kunnen ons helpen om de toekomstige ontwikkelingen en de consequenties daarvan op het inkomend toerisme beter te duiden en er waar mogelijk tijdig op te kunnen inspelen.

Toekomstscenario's inkomend toerisme 2030

Benieuwd naar prognoses, trends en ontwikkelingen voor inkomend toerisme richting 2030?

Bekijk hier het rapport