Nieuws

Hotspots Giethoorn, Kinderdijk en de Zaanse Schans starten draagkrachtonderzoek

Giethoorn, Kinderdijk en de Zaanse Schans werken samen met NBTC aan het project ‘Hotspots’. Binnen dit project zijn de drie gebieden afgelopen week gestart met een draagkrachtonderzoek in samenwerking met Professor Jan van der Borg van de Katholieke Universiteit Leuven. “De drie iconische erfgoedlocaties ervaren druk op infrastructuur en leefomgeving en zijn in dit kader een samenwerking gestart om kennisuitwisseling te bevorderen. Het draagkrachtonderzoek is hier een voorbeeld van en sluit naadloos aan bij Perspectief 2030, de nationale visie op bestemming Nederland,” vertelt Anouk van Eekelen, manager Destination Development bij NBTC.

Hoeveel bezoekers kunnen de hotspots aan?

Gemeente Molenlanden, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, gemeente Steenwijkerland, MarketingOost, gemeente Zaanstad en Stichting Zaanse Schans werken sinds vorig jaar samen met NBTC aan kennisuitwisseling over lusten en lasten, bezoekersmanagement en capaciteit. De drie bestemmingen lijken tegen de grenzen van de toeristische groei aan te lopen. Drukte en een ongelijke verdeling tussen lusten en lasten zorgen soms voor weerstand bij bewoners.  

Een manier om voor deze gebieden de grenzen aan het toeristische gebruik te onderzoeken, is het vaststellen van de zogenaamde toeristische draagkracht. De draagkracht wordt in kaart gebracht volgens een methodiek die ontwikkeld is door Professor Jan van der Borg van de KU Leuven. Deze methodiek is de afgelopen jaren al diverse malen ingezet voor internationale bestemmingen zoals Venetië en Brugge. Jan van der Borg: “Het draagkrachtonderzoek is op deze plekken nu relevanter dan ooit. De afgelopen maanden is gebleken dat er veel verschillende belangen zijn over het duurzaam herstel van een toeristische bestemming. Hierbij is en blijft ‘draagkracht’ als concept enorm belangrijk omdat het de duurzaamheid en veiligheid van toeristische ontwikkeling moet garanderen.” Het draagkrachtonderzoek is relevanter dan ooit omdat het inzicht geeft in hoeveel bezoekers de hotspots aankunnen.

Draagkrachtmodel voor de drie hotspots

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de KU Leuven in nauwe samenspraak met de drie gebieden. NBTC heeft daarbij een coördinerende en faciliterende rol. Daarnaast zorgt NBTC ervoor dat de kennis en ervaring die opgedaan worden door dit onderzoek via de Landelijke Data Alliantie verder worden gedeeld met de rest van het land. Het onderzoek start met deskresearch en wordt verrijkt door focusgroepen met bewoners, beleidsmakers en ondernemers. Deze onderzoekmethodes leveren input voor het draagkrachtmodel zodat er uiteindelijk een compleet beeld gevormd kan worden van de capaciteitsrestricties van de drie bestemmingen.