Nieuws

Studie naar haalbaarheid iconische trekker Hanzeverhaal

Het samenwerkingsverband Hanzesteden en de gemeente Kampen starten een haalbaarheidsstudie om de Hanzesteden te versterken tot cultuur erfgoed bestemming. De IJsselkogge wordt als icoon van het Hanzeverleden daarbij betrokken.

Hanzesteden; duurzame jaarrond cultuurerfgoed bestemming waar we trots op zijn

Een mogelijke Hanze Experience moet bijdragen aan de ambitie om de Hanzesteden door te ontwikkelen tot een duurzame jaarrond cultuurerfgoed bestemming waar men in de Hanzesteden trots op is. Deze ambitie is geformuleerd in ‘Perspectief Hanzesteden 2020-2025’, de visie van en voor de Hanzesteden om de komende jaren in te spelen op de veranderende rol van toerisme. Perspectief Hanzesteden 2020-2025 is een regionale doorvertaling van de nationale visie Perspectief 2030, die NBTC in 2018 namens de toeristische sector heeft gepresenteerd. “Met Perspectief 2030 hebben wij met vele belanghebbenden, van binnen en buiten de sector, een nieuwe visie op toerisme ontwikkeld. Een visie vanuit het gedeelde belang van bezoekers, bedrijven én bewoners, vertelt Jos Vranken, algemeen directeur NBTC.” In het Perspectief Hanzesteden is aangegeven dat in het oosten van Nederland meer ‘reasons to travel’ nodig zijn om bezoekers te trekken. “Het Hanzeverhaal is een sterk verhaal en een Hanze Experience van nationaal en internationaal belang in of rond een van de Hanzesteden lijkt een interessante optie om verder te verkennen”, aldus Auke Schipper wethouder Hanzestad Hattem namens samenwerkingsverband Hanzesteden.

IJsselkogge als icoon van het Hanzeverleden

Begin 2016 is de 15de-eeuwse IJsselkogge nabij Kampen gelicht en het wrak ligt op dit moment in Batavialand in Lelystad om te worden geconserveerd. Als die conservering ongeveer in 2025 klaar is, dan kan het schip ten toon worden gesteld. De IJsselkogge wordt gezien als een icoon van het (nautische) Hanzeverleden. Bort Koelewijn, burgemeester Hanzestad Kampen: “De gemeente Kampen heeft zich gecommitteerd om samen met Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en provincie Overijssel de IJsselkogge te bewaren, te conserveren en te exposeren. De iconische IJsselkogge kan het hart vormen van een mogelijke Hanze Experience. Ik ben blij dat de toegevoegde waarde van de IJsselkogge aan een Hanze Experience wordt ingezien. En ik ben blij met het nadere onderzoek naar wat de IJsselkogge in een Hanze Experience kan opleveren.”

Verkennen van een gezamenlijke droom

Beide ontwikkelingen, de verkenning naar een internationale Hanze Experience vanuit het Perspectief Hanzesteden 2020-2025 en het exposeren van de IJsselkogge lijken een prachtige kans om met elkaar te verbinden en als één concept te verkennen. Het verkennen van de haalbaarheid van een gezamenlijke droom. Samen met de partners en ambassadeurs van de Hanzesteden. Inmiddels is een werkgroep actief om de studie te begeleiden en de uitvraag is richting diverse bureaus uitgezet.

Om de droom breder te trekken en het idee verder te brengen is reeds een groep enthousiaste ambassadeurs geformeerd. De volgende ambassadeurs zijn reeds aangesloten: Bort Koelewijn (burgemeester gemeente Kampen en verantwoordelijke IJsselkogge), Geert Meijering (wethouder gemeente Kampen en verantwoordelijke citymarketing), Roy de Witte (gedeputeerde provincie Overijssel, o.a. cultuur en VTE), Evelyn Borgsteijn (directeur-bestuurder MarketingOost), Jos Vranken (directeur NBTC Holland Marketing), Harry Webers (Voorzitter SER Overijssel, Nieuwe Hanzeambassadeur) en Frans Holleman (Voorzitter Kampen Partners). De komende tijd worden mogelijk nog nieuwe ambassadeurs toegevoegd.

De uitvoering van de studie start in augustus 2020 en wordt in november 2020 afgerond.

Het samenwerkingsverband Hanzesteden bestaat uit een samenwerking tussen de Hanzesteden Deventer, Doesburg, Elburg, Harderwijk, Hasselt, Hattem, Kampen, Zutphen, Zwolle en hun marketingorganisaties, de provincies Gelderland en Overijssel, MarketingOost, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, Achterhoek Toerisme, NBTC Holland Marketing, ondernemers en overige Hanze betrokkenen.