Artikel

Gezamenlijk werken aan toekomst Nederlands varend erfgoed

Thema: Bestemmings­ontwikkeling

NBTC werkt met de provincies Overijssel, Gelderland, Flevoland, Friesland en Utrecht, Vereniging van Zuiderzeegemeenten, BBZ, en Gastvrije Randmeren samen aan de toekomst van het Nederlands varend erfgoed. Het doel? De sector duurzaam ontwikkelen en versterken, zodat het varend erfgoed voor de langere termijn behouden blijft. We starten met het formuleren van een gezamenlijke ambitie en doelstellingen.

De aanwezigheid van historische schepen in de oude Zuiderzeegemeenten was tot maart 2020 een vanzelfsprekendheid. Het Nederlands varend erfgoed had het economisch al niet makkelijk, maar is door de coronacrisis hard geraakt. Doordat het varen met gasten wegviel, is de belangrijkste inkomstenbron voor onderhoud opgedroogd met het risico op een snelle achteruitgang en vervolgens teloorgang van het varend erfgoed.

Nieuw toekomstperspectief nodig

Een eerste Rijksbijdrage zou de sector kunnen helpen, er is een nieuw toekomstperspectief nodig. De sector heeft een andere werkwijze nodig om haar uniciteit te versterken en duurzaam te ontwikkelen voor de langere termijn. Provincies en gemeenten willen de sector hier graag mee helpen. NBTC is gevraagd dit proces te begeleiden, zodat in samenwerking een nieuw toekomstperspectief ontstaat.

Waardevolle bezoekers trekken

‘’Toerisme en recreatie kan immers een goede bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave om het maritiem erfgoed varend en ‘in beeld’ te houden. Dit door waardevolle bezoekers op de juiste momenten naar de juiste plaats te trekken’’, vertelt Anouk van Eekelen, manager Destination Development bij NBTC. “Daarvoor is een onderscheidende positionering met relevant aanbod nodig. Wij denken graag mee over de versterking van de beleving, gezamenlijke positionering van het varend erfgoed, verbinding met regio’s en verhaallijnen, aanbodontwikkeling voor de juiste doelgroep en uiteraard gezamenlijke promotie.’’

Schepen intact houden

Rita Braam, directeur van Gastvrije Randmeren geeft aan: ‘’We zien in ons onderzoek over de zomer van 2020 dat we veel nieuwe gasten hebben verwelkomd op het water van de Randmeren en in het IJsselmeergebied. Deze gasten hebben potentieel ook belangstelling om meer te weten over het varend erfgoed of willen het varen zelf beleven. Er zijn mooie verhalen en beelden om te delen in het hele IJsselmeergebied: van Spakenburg tot de Friese Wadden. Maar dan moeten de schepen wel intact blijven. Daarom zetten wij ons met zoveel overheden, partners en schepen in om samen een nieuw toekomstperspectief te ontwikkelen.’’

Start en vervolgstappen

Er is een werkverdeling gemaakt waarin Gastvrije Randmeren de bestuurlijke samenwerking met de provincies, vereniging Zuiderzeegemeenten en BBZ ondersteunt. Daarnaast is BBZ de contactpersoon voor de werkgroep die de NBTC-sessies gaat uitvoeren.  We starten nu met sessies waarin een gezamenlijke en gedragen ambitie wordt geformuleerd met daaraan bijdragende doelstellingen. Vervolgens stellen we een plan van aanpak op met vervolgstappen naar een toekomstbestendige sector. ‘’Ondertussen zit de sector niet stil en is er voor maart een symposium in voorbereiding over ‘de toekomst van de Bruine Vloot’’, aldus Pam Wennekes beleidsmedewerker van de BBZ. ‘’Zo hopen we in april aanstaande een gedragen ambitie en doelstellingen te hebben met een plan van aanpak.’’

Heeft u vragen en/of opmerkingen?
Neem dan contact op met Britt de Bruin, Junior Programma Manager Destination Development, bdebruin@holland.com | Rita Braam, Directeur Gastvrije Randmeren, rbraam@gastvrijerandmeren.nl | Pam Wennekes, beleidsmedewerker BBZ pam@debbz.nl

}">