Nieuws

NBTC brengt ervaringen met coronamaatregelen in publieke ruimte online samen

Kennisuitwisseling rondom bezoekersmanagement in de publieke ruimte.

Nu code zwart dreigt in de zorg en het draagvlak voor coronamaatregelen afneemt, is gemeentes er veel aan gelegen om - zeker met de aankomende feestdagen - bezoekersstromen in binnensteden goed te managen. Nederland leerde hier in twee jaar van coronapandemie al veel over. NBTC bracht deze kennis en ervaringen online samen.

Praktijkervaringen

In negen praktijkvoorbeelden werkten we uit welke maatregelen werden genomen, wat hun effecten waren en welke leerlessen hieruit naar voren kwamen. Beleidsmedewerkers van drukbezochte plekken in het hele land hebben hiermee inzicht in de meest effectieve maatregelen voor bezoekersmanagement; in coronatijd én daarna.

“Verkeersborden, belijning, tekstkarren en city hosts… steden, recreatiegebieden en andere drukbezochte plekken zetten sinds het begin van de coronapandemie allerlei oplossingen in om virusoverdracht op drukke plekken tot een minimum te beperken”, aldus Bastiaan Overeem, programmamanager Bezoekersmanagement bij NBTC. “Soms kozen ze voor één middel, vaak een combinatie en meestal uitgewerkt in een concreet plan van aanpak.”

Situatie acuut

Kennisdeling maakte gaandeweg duidelijk wat wel werkt en wat niet. Samen met het Corona gedragsteam van de Rijksoverheid werd middels veldonderzoeken door Duwtje en Event Safety Institute (ESI) in aanvulling hierop de waarde onderzocht van inzichten uit de gedragswetenschap, bijvoorbeeld met betrekking tot afstand houden en drukte mijden.

Freek Smit van het Corona gedragsteam: “Dankzij de praktijkcases en veldonderzoeken kunnen beleidsmedewerkers voor het vervolg gebruikmaken van de geleerde lessen. Zeker nu de situatie in de zorg acuut is en we er met z’n allen op gebrand zijn om nóg meer maatregelen te voorkomen.”

Ook van waarde ná corona

Niemand kon voorzien dat corona de professionalisering van bezoekersmanagement zo’n vaart zou geven. Smit: “Het rijk, gemeentes, gedragsdeskundigen, experts in het veld van bezoekersmanagement en ondernemers bundelden al snel hun krachten. Gezamenlijk borgden we in korte tijd de eerste ervaringen met coronamaatregelen en toetsten we de effectiviteit van diverse vormen van gedragsondersteuning. De lessen die we zo leerden over doeltreffende aanpakken zijn goud waard. Niet alleen om uit de pandemie te komen, maar ook daarna.”

Nederland een fijne plek voor iedereen

En dat heeft Nederland nodig, stelt Overeem: “De afgelopen jaren zagen we dat het op sommige plekken op sommige momenten te druk was. Met gevolgen voor veiligheid, leefbaarheid en beleving. Dit staat centraal in de landelijke langetermijnvisie Perspectief 2030, waar we al vóór corona aan werkten. Die gaat er vanuit dat iederéén van toerisme moet kunnen profiteren.”

Hij besluit: “Veiligheid, leefbaarheid en beleving staan dus ook na corona hoog op de nationale agenda. Zodat straks, als coronamaatregelen wegvallen en alle grenzen weer opengaan, ons land een fijne plek blijft voor iedereen: bewoners, bedrijven én bezoekers.”