Intell & Insights: data als kennisbron

NBTC houdt zich bezig met doelgericht onderzoek, deels met behulp van (real-time) data. Het geeft ons een actueel en volledig beeld van marktontwikkelingen en (potentiële) doelgroepen. Ook levert het informatie op over de mate waarin de wensen en voorkeuren van doelgroepen aansluiten bij de ambities van bestemming Nederland, en in het bijzonder de HollandCity-strategie.

Via onze website delen we de belangrijkste kerncijfers over onze sector. Wie bezoeken ons land, waar komen ze vandaan, waar gaan ze naartoe en welke economische waarde hangt hiermee samen. Maar ook informatie over potentiële doelgroepen en hun wensen en verwachtingen is via onze site beschikbaar. De grootste uitdaging voor de komende jaren is meer inzicht te krijgen in toekomstige bezoek. Als we het toekomstig bezoek beter kunnen voorspellen, kan de sector daar tijdig op inspelen.

Nauwkeurig voorspellen

NBTC werkt binnen het Data & Development Lab samen met CBS en CELTH. We bundelen data en kennis om sneller inzicht te krijgen in (inter)nationale bezoekersstromen. Daarbij werken we met innovatieve technieken en databronnen. Deze geven ons de mogelijkheid specifieker te voorspellen wie wanneer komt en waar naartoe gaat.

Op wie richten we ons?

Ons onderzoek richt zich op bezoekers uit alle voor Nederland belangrijke herkomstmarkten. We brengen daarbij diverse aspecten in kaart. Hoe ontwikkelen deze markten zich? Wie zijn deze bezoekers en hoe ziet hun customer journey eruit?

Nieuwe inzichten

Binnen het Data & Development Lab werken we aan het beschikbaar krijgen van (real-time) data over de e-journey: de digitale route die een reiziger aflegt, op zoek naar informatie. Door deze data te combineren met andere onderzoeken, genereren we nieuwe, verbeterde of specifiekere inzichten.

Voor wie zijn deze inzichten interessant?

Overheden, DMO’s en het bedrijfsleven maken keuzes bij voorkeur op basis van ‘harde’ data, in plaats van een onderbuikgevoel. De door ons gegenereerde data en inzichten stellen we daarom beschikbaar aan de hele sector. Ze kunnen gebruikt worden ten behoeve van monitoring en strategie- en beleidsvorming.

Toegankelijk en centraal

Het Data & Development Lab verzamelt veel informatie, op diverse plekken. Deze gegevens willen we zoveel mogelijk een centrale plek geven. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een dashboard. Ook willen we data toegankelijk maken voor nadere analyse. Hierbij is het doel steeds het vergroten van de gebruikswaarde van de informatie.

De customer journey als uitgangspunt

Het hoofddoel van onze onderzoeken en activiteiten is het verkrijgen van een completer beeld van de customer journey van (inter)nationale bezoekers. Welke stappen onderneemt iemand, voor hij zijn bestemming kiest?

Combinatie van databronnen

Bij het in kaart brengen van de customer journey kijken we naar de bezoekersstromen en hun gedrag, maar ook naar hun behoeften. Daarnaast zijn de bijdrage, waarde en impact van het bezoek van belang. Het combineren van databronnen uit verschillende fasen van de reiscyclus helpt bij het verkrijgen van nieuwe inzichten.

Bent u geïnteresseerd in ons onderzoek of wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

Marieke Politiek

Teamlead Intell & Insights
T +31 (0)70 370 5705

Stuur een email

Natasja Fortuin

Data Strategy lead
M 06 53626416

Stuur een email